Header: Dones, feminisme i diversitat sexual

Dones, feminisme i diversitat sexual

Ruta de navegació

La llengua al dia: Càpsules de llenguatge no sexista i inclusiu | Llengua catalana

La llengua al dia

Càpsules de llenguatge no sexista i inclusiu

Publicador de continguts

La Mirada Interseccional

 | 

O com fer visibles i reconèixer la diversitat de persones i experiències: 

Ser dona, racialitzada i amb una discapacitat.
Ser home, blanc i sense cap discapacitat.

Pensem-hi!
 

Més informació

De la comunicació no sexista a la comunicació inclusiva

 | 

En el nostre dia a dia s’utilitzen expressions molt arrelades i segurament inconscientment que reforcen una visió racista del món. Les sabríeu detectar en aquestes frases?

  • Les principals vies d’entrada de la immigració il·legal a Girona...
  • Me’n vaig a comprar al paki o al xino.
Més informació

Sabríeu detectar elements sexistes i fer propostes de redacció per a un ús inclusiu del llenguatge a les següents frases?

 | 

La manera de desenvolupar i reforçar la nostra capacitat de detectar els elements sexistes és posant-ho en pràctica. Per això us proposem aquesta taula que recull a la columna de l’esquerra frases amb contingut sexista que podeu corregir a la columna de la dreta.

Més informació

Sabríeu detectar elements sexistes i fer propostes de redacció per a un ús inclusiu del llenguatge a les següents frases?

 | 

La manera de desenvolupar i reforçar la nostra capacitat de detectar els elements sexistes és posant-ho en pràctica. Per això us proposem aquesta taula que recull a la columna de l’esquerra frases amb contingut sexista que podeu corregir a la columna de la dreta.

Més informació

Descobrim fórmules per a un llenguatge no sexista i inclusiu

 | 

Què podem fer quan hem d’adreçar-nos a tota la ciutadania i volem fer referència a tothom, sense discriminar a ningú?   
 “Posem-nos les mascaretes pel bé de tots.”
Què et sembla aquesta frase? La podem millorar?

Més informació

Economia en el llenguatge no sexista i inclusiu

 | 

Benvolguts i benvolgudes nenes i nens, mares i pares, professors i professores, veïns i veïnes… 

Sabíeu que aquesta frase es pot redactar en només quatre paraules? Us atreviu a provar-ho?

Més informació

Com t’adreçaries a aquests grups de persones de forma no sexista i inclusiva?

 | 

Els treballadors, el ciutadà, l’alumne, els nens, els pares, l’empresari...
El català és una llengua que ofereix un gran ventall d’opcions. Vegem-ne dues...

Més informació

Usos sexistes del llenguatge (II)

 | 

Com redactaríeu aquestes frases per tal que no fossin sexistes?

  • El 30 % dels alcaldes són dones.
  • Les dones historiadores han signat un manifest.
  • Una dona agent de la Policia Local formarà part de la comissió del Punt Lila.
Més informació

Usos sexistes del llenguatge (I)

 | 

Quin és el significat d’aquestes paraules?

  • Un governant, un secretari, un sergent, un peixater, un individu.
  • Una governanta, una secretària, una sergenta, una peixatera, una indivídua.

Us adoneu que canvien de significat en funció de si es refereixen a homes o a dones? Són exemples del sexisme en el llenguatge. N’hi ha molts més... Descobrim-los!

Més informació

Les conseqüències de pensar només en masculí

 | 

Sabríeu redactar aquestes frases amb llenguatge no sexista i inclusiu?

  • Els regidors de drets socials i d’educació han signat un pacte per combatre la segregació escolar.
  • Els ciutadans de Girona es manifesten a la plaça del Vi.
  • El 40 % dels treballadors de l’Ajuntament de Girona fan teletreball.

La llengua té molt poder, tant per reforçar estereotips com per revertir la situació a la igualtat. Descobriu-ho aquí.

Més informació