Header: Igualtat i Justícia Social

Igualtat i Justícia Social

Punt Lila | Igualtat

Punts liles

Estratègia dels punts liles a la ciutat

Cartell de la campanya "El masclisme no fa festa"

El Punt Lila és un espai d’informació, identificació, visibilització i actuació contra les violències masclistes que pateixen dones i persones del col·lectiu LGTBI+ als espais d’oci. Té una clara funció pedagògica, amb l’objectiu de prevenir les violències que culturalment estan més normalitzades i invisibilitzades.

Sota el paràmetre universal masculí i cisgènere, es validen actituds que són acceptades dins del marc mental col·lectiu, per les arrels i patrons culturals que representen.  Les agressions masclistes tenen un caràcter sistèmic, i ocorren a diversos espais de la vida quotidiana. 

En aquest punt, considerem fonamentals els actes de prevenció i sensibilització per saber detectar i rebutjar situacions masclistes i LGTBI-fòbiques, aconseguint canviar la mirada sobretot el que no estem disposades a legitimar, com a individus i com a societat. Entenem que només a partir d’un abordatge col·lectiu i comunitari podrem combatre per l’erradicació d’aquestes violències. 

Entenem que, si bé l’àmbit de l’oci nocturn i el consum de diverses substàncies accentua els comportaments masclistes, aquests són de caràcter estructural i es manifesten també en molts altres espais.  La nostra intenció és aturar la difusió del missatge de la cultura del terror sexual en aquest àmbit.

Durant molts anys han estat molts els missatges que han contribuït en responsabilitzar a la víctima, en comptes de posar el focus en la persona agressora. Actualment, però s’està repensant aquest missatge, cap al fet que cal reeducar els fills des d’una nova masculinitat, acabant amb la masculinitat fràgil.

En aquesta línia, defensem doncs la idea que les violències masclistes són estructurals, interpel·len a totes les franges d’edat, classe social si espais, no només en festes nocturnes i amb un públic adolescent.

La ciutat de Girona no tolera ni vol tolerar cap actitud o conducta sexista ni LGTBI-fòbica. Girona és diversa i totes les persones, amb les seves identitats i particularitats, hi són benvingudes. 

Totes les persones que vivim o gaudim de Girona, independentment de la nostra orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, edat o classe, tenim la responsabilitat d’aturar i/o d’intervenir davant d’una actitud masclista o LGTBI-fòbica, per poder gaudir de tots els espais de la ciutat des del respecte.

La igualtat de tracte i no-discriminació Campanya "El masclisme no fa festa"

Logos Ministerio de Igualdad + Pacte d'Estat

  • Ministerio de Igualdad. Gobierno de Espanya
  • Pacte d'Estat contra la violència de gènere