Header: Igualtat i Justícia Social

Igualtat i Justícia Social

Ruta de navegació

Projectes | Beca 8 de març | Igualtat

Projectes guanyadors de la Beca 8 de març

Beca d’estudis històrics de les dones a Girona

La Beca 8 de març, d’estudis històrics de les dones a Girona, és una iniciativa de l’Ajuntament de Girona per a promoure la recuperació del llegat històric gironí a través de l’estudi de la història de les dones que han contribuït a formar-la al llarg dels segles. Vol potenciar l’ús de la perspectiva de gènere en l’estudi de la història per tal d’afavorir una lectura crítica i qüestionadora de la realitat i per tal de contribuir al desenvolupament intel·lectual i a l’esforç col·lectiu de canvi que s’està instaurant en la societat.

Convocatòria 2020 - Les dones també jugaven

La beca de la convocatòria 2020-2021 ha estat atorgada a la senyora Daniela Abreu Pacheco, que compta amb la tutoria de Dani Font Noguerol, pel projecte de recerca “Les dones també jugaven. Història de l’esport femení a la ciutat de Girona entre 1875 i 1977”.

Resum del projecte

En el si de les societats occidentals, hi ha espais d’on les dones han estat històricament excloses, on són malvistes o no són ben rebudes. Sens dubte, un d’aquests espais és l’esport. 
Amb la finalitat de contribuir a revertir aquesta situació, aquesta recerca pretén visibilitzar el passat silenciat de les esportistes gironines. La investigació es farà a partir de l’anàlisi de la premsa local, així com de documents públics i privats. El marc cronològic d’estudi serà entre finals del segle XIX, quan sorgeixen les primeres associacions culturals i esportives a Girona, i 1977, quan es dissol la Secció Femenina. 

Aquesta institució va organitzar l’educació física i l’esport femení al llarg de la dictadura franquista, que encotillà la dona en el rol de mare i esposa. Finalment, també farem entrevistes a esportistes i entrenadores, potenciant la memòria oral i involucrant les ciutadanes en la reconstrucció del passat històric de la seva ciutat. 

Projectes presentats

 • “Memòries de vida de les llevadores de Girona: tot un segle per recordar”. Marta Carrasco Lorenzo.
 • “Les dones també jugaven. Història de l’esport femení a la ciutat de Girona entre 1875 i 1977”. Projecte becat. Daniela Abreu Pacheco.
 • “Dones i pràctiques fotogràfiques a Girona (1839-1978)”. Lourdes Delgado Fernández. 
 • “Espais de representació. Dones i músiques a Girona, de l’òpera als cafès (1839-1939)”. Olga Taravilla Baquero.

Convocatòria 2019 - DESERTA

La beca de la convocatòria 2019 va quedar deserta.

Convocatòria 2017 - Entre quatre parets. Història, memòria i vivències de les asilades a l'Hospici de Girona

La beca de la convocatòria 2017-2018 ha estat atorgada a la senyora Celine Marie Mutos Xicola, que compta amb la tutoria de Montserrat Carbonell Esteller, pel projecte de recerca "Entre quatre parets. Història, memòria i vivències de les asilades a l'Hospici de Girona (1769-1960)".

Resum del projecte

El projecte que presentem estudiarà un tipus d'institució d'acolliment emblemàtica de l'Europa mediterrània, la Casa de Misericòrdia de Girona (1769- 1780) i el seu continuador, el Reial Hospici de la Ciutat de Girona (1780), des del punt de vista de la seva orientació i actuació específica envers el col·lectiu femení, des de la seva fundació al darrer quart del set-cents fins a 1950.

Amb la fi de l'Antic Règim, els canvis que introdueix l'estat liberal i que s'inicien ja a la segona meitat del segle XVIII, conflueixen en la creació de grans centres asilars, Hospicis, Correccionals i Cases de Misericòrdia, on els nois i homes són reeducats bàsicament per reintegrar-los a la vida laboral útil o engruixir les files de l'exèrcit, mentre que les dones són reprimides i castigades per la seva mateixa condició femenina, en nom de prejudicis moralistes i sexistes. Així, aquestes institucions a cavall entre els antics sistemes assistencials i el nou sistema liberal de beneficència veu créixer institucions creades per tractar i integrar els desposseïts, marginats, dependents i desemparats prenen un accent diferencial quan les seves destinatàries són dones, noies, nenes i pobres del gènere femení en general.

La recerca s'organitza en 4 eixos articulats entre si, per tal de documentar i mostrar com les mesures que aquestes institucions prenen amb els que tenen la dissort d'anar-hi a raure, segons els seus estatuts, reglaments, pràctiques i criteris d'actuació, delimiten nítidament el col·lectiu femení amb una especial duresa, amb mesures específiques, discriminatòries i sovint vexatòries, i a vegades amb un menyspreu paternalista que amara les quatre parets que clouen aquests dos centres.


Projectes presentats

 • Entre quatre parets. Història, memòria i vivències de les asilades a l'Hospici de Girona (1769 -1960). Projecte becat
  Celine Marie Mutos Xicola, tutora Montserrat Carbonell Esteller. Amb pròleg de Montserrat Carbonell Esteller.
 • Cartes de dones gironines (segles XVIII-XX)
  Francesc Xavier Anton Pelayo i Montserrat Jiménez Sureda
 • Itinerari amb nom de dona. La memòria desvelada
  Olga Taravilla i Baquero
 • Estudi comparatiu de l'educació rebuda de nenes i nens en el segle XX i en l'actualitat
  Cristina Vila Peñuelas i Immaculada Font Mareñà, tutora Carla Carreras Planas
 • Dones educadores: anàlisi i recuperació dels referents femenins de la renovació pedagògica i el foment de la coeducació a Girona
  Marina Batalle Serra, Cristina Espejo Biosa i Leticia Garcia Merino
 • Cultura, afectes i devocions de les gironines de l'edat moderna (segle XVI –XVIII)
  Josep Capdeferro Pla, Mírian Díez Bosch, Mercè Gras Casanovas, Aurèlia Pessarrodona Pérez i Verònica Zaragoza Gómez

Convocatòria 2015 - Passat i present de les dones immigrants a Girona: un procés d'adaptació invisible

La beca de la convocatòria 2015 ha estat atorgada a la Dra. Carme Echazarreta Soler i la Dra. Nuria Fernández García, pel projecte de recerca "Passat i present de les dones immigrants a Girona: un procés d'adaptació invisible".

Resum del projecte

El present projecte proposa analitzar les experiències d'un conjunt de dones arribades de diferents indrets del món (Marroc, Romania, Hondures) i que han fet de la ciutat de Girona el seu lloc per viure ja sigui soles o amb les seves famílies. Pretenem mostrar com Girona s'ha convertit en una ciutat d'acollida per aquestes dones i al mateix temps la relació d'aquestes nouvingudes amb la ciutat. El principal impuls per realitzar aquest projecte és mostrar la inclusió de les dones immigrants a la història de la ciutat, l'economia, la política i l'evolució social de Girona, en la seva doble vessant de dones i immigrants. D'una banda, l'estudi mostrarà amb dades quantitatives i qualitatives l'evolució de les dones immigrants a Girona i d'altra banda, donarem veu a aquestes dones perquè expressin la seva experiència de formar part d'una nova societat, la gironina.

Per la recerca es van realitzar enquestes, sessions grupals i unes entrevistes, algunes de les quals s’han registrat en vídeo i que es posen a disposició de la ciutadania per al seu coneixement i de qualsevol servei educatiu que les vulgui utilitzar en la seva tasca de conèixer com ha estat aquest procés en perspectiva de gènere.

El rodatge es va realitzar el dia 16 de desembre de 2016 al Centre Cívic Santa Eugènia. El rodatge, l'edició i la postproducció va anar a càrrec de D2VISUAL VÍDEO SL.

Vídeos

Projectes presentats

 • Passat i present de les dones immigrants a Girona: un procés d'adaptació invisible (projecte becat)
  Dra. Carme Echazarreta Soler, Dra. Nuria Fernández García i Salima Abdessamie
 • Tal com eren. Una història en femení des de la Casa Masó. 1850-1950
  Rosa Maria Amigo Colon i Rosa Maria Gil Tort
 • Mela Muter a Girona. La influència de la dona europea en el context artístic de Girona
  Núria Puig Borràs i Celeste Senés Cano
 • Cartes de dones gironines (segles XVIII-XX)
  Javier Antón Pelayo i Montserrat Jiménez Sureda
 • La contribució femenina en l'activitat cultural de Girona des de 1872 a 1936
  Aida Macias Roqueta
 • La imatge de les dones gironines a partir de els cartes dels bisbes (segles XIV-XV)
  Maria Esperanza Correu Perales
 • Els rols de la dona entre els segles XVII i XIX a través de la documentació de la família Benages
  Dr. Jordi Barris Duran 

Convocatòria 2014 - DESERTA

La beca de la convocatòria 2014 va quedar deserta.

Projectes presentats

NomTema del projecte
Rosa Maria Amigo ColónLes dones Masó (1860-1960), un segle de dedicació
Carmen Echazarreta SolerPassat i present de les dones magrebines a la societat gironina: un procés adaptació invisible
M. Esperanza Correu PeralesLa imatge de les dones gironines a partir de les cartes dels Bisbes (segles XIV-XV)

Convocatòria 2012 - Viatgeres a la Girona dels segles XIX i XX

La beca de la convocatòria 2012 ha estat atorgada en segona convocatòria a la Cristina Ribot Bayé (tutora Dolors Vidal Casellas), pel seu projecte Viatgeres a la Girona dels segles XIX i XX.

Projectes presentats 2a convocatòria

NomTema del projecte
Cristina Ribot Bayé (tutora Dolors Vidal Casellas)Viatgeres a la Girona dels segles XIX i XX (projecte becat)
Carmen Echazarreta Soler i Manel Vinyals CorneyEvolució històrica de la conciliació de la vida Familiar i laboral de les dones de Girona des de la transició a la democràcia fins l’actualitat
Miquel Àngel Peñalba Planella i Laura Vall-llosera CasanovasEvolució del perfil de les dones emprenedores al segle XXI
Roser Juanola Terradellas i Anna Cebrià PairolíHistòria de vida i mestratge de la professora gironina Rosa Gratacòs: un projecte de participació ciutadana per persones cegues a Temps de Flors
Enric Martí Ginabreda i Maria de Lluc Serra ArmengolEntre el record i la boira. Les escriptores de la Girona de mitjans del segle XX
Laia Martín BruguésDones barraquistes. Protagonistes del creixement de la nostra ciutat en plena postguerra
Oriol Ponsatí Murlà i Marc Sureda JubanyEl monestir femení de Sant Daniel de Girona (1018-2018): de l’origen romànic a la presència contemporània
Blanca Cercas MenaGirona anys 70: l’intent de desmuntar alguns mites
Alba Pi Barris i Carlota Vidal-Folch TorresEl treball domèstic i de cures a Girona
Azucena Ruiz ViedmaDones gironines davant la violència a l’edat mitjana

Projectes presentats 1a convocatòria DESERTA

NomTema del projecte
Azahara Haughey Barquín (tutora Montserrat Serrats Cailà)La revolució d’Antonia Adroher a Girona
Elena Masó i ReigLes dones fa memòria. Del desarrollismo a l’encaix europeu. Girona 1960-1985
Maribel Fuentes Avellaneda, Dolors Codina Reina i Anna Vargas CollLa Dona a Girona. Recorregut històric i iconogràfic
Laia Martín BurguésDones barraquistes. Protagonistes del creixement de la nostra ciutat en plena postguerra

Convocatòria 2010 - Locutores i dones: les veus oblidades de la història de la ràdio a Girona

La beca de la convocatòria 2010 ha estat atorgada a Sílvia Espinosa Mirabet, pel seu projecte Locutores i dones: les veus oblidades de la història de la ràdio a Girona.


Projectes presentats

NomTema del projecte
Sílvia Espinosa MirabetLocutores i dones: les veus oblidades de la història de la ràdio a Girona (projecte becat)
Cindy CoignardLes dones del POUM a Girona: una lluita per la llibertat
Laia Martín BurguésMonges de Sant Daniel. Mil anys d'història d'una comunitat de dones
Montserrat Noguer Daurell i Susanna Barquero Muñoz (tutora Judit Pujadó Puigdomènech)La Companyia de Santa Bàrbara
Marta Latorre Enviz i Àlex Hernàndez OrellanaDesmuntant un mite. La participació de la dona a la industrialització
Jaqueline Arenas Páez i Dolors Collell i JordàRescatant històries des d'una perspectiva de gènere. Estudi descriptiu de l'autopercepció d'un grup de dones gironines al voltant de les seves respectives experiències com a cuidadores de persones dependents
Marta Vergonyós CabratosaLes sàvies àvies

Convocatòria 2008 - Dones de les belles arts rescatades a Girona

La beca de la convocatòria 2008 ha estat atorgada a Rosa Pous Tenas, pel seu projecte Dones de les belles arts rescatades a Girona.

Projectes presentats

NomTema del projecte
Rosa Pous TenasDones de les belles arts rescatades a Girona (projecte becat)
David Carvajal Carbonell i Michela CaputoDones empresàries a Girona
Olga Taravilla Vaquero i Consuelo Vila MartíLa memòria sepultada: Dones promotores a la Catedral de Girona

Convocatòria 2006 - Memòries del "Barri Xino"

La beca de la convocatòria 2006 va ser atorgada a Gerard Bagué i Hugas, pel seu projecte Memòries del "Barri Xino".

Projectes presentats

NomTema del projecte
Gerad Bagué i HugasMemòries del “Barri Xino” (projecte becat)
Núria Villena Tudela1975-1982: Dones que van canviar Girona
Olga Taravilla BaqueroLa memòria sepultada: Dones promotores a la Catedral de Girona

Convocatòria 2005 - D'invisibles a ciutadanes, gironines s. XX

La beca de la convocatòria 2005 va ser atorgada a Xavier Carmaniu Mainadé, pel seu projecte D'invisibles a ciutadanes, recuperació de la memòria històrica de les gironines del segle XX.

Projectes presentats

NomTema del projecte
Xavier Carmaniu MainadéD’invisibles a ciutadanes, gironines s. XX (projecte becat)
Georgina Guillén SabatéLes llacunes de la memòria: la dona jueva i la vida quotidiana al call de Girona (s. XI-XV)
Tànit Martín i Anna TarrésEl treball de les dones en l’àmbit públic a través del personal de l’Hospital de Santa Caterina (s. XVII-XXI)
Jordi Gibert i GibertEl compromís polític i social de les dones de Girona, de la guerra del francès fins a les darreres eleccions (1808-2004)
M. Santos García FelgueraUna fotógrafa profesional nacida en Olot en el siglo XIX: Sabina Muchart Collboni (1858-1929)