Header: Igualtat i Justícia Social

Igualtat i Justícia Social

Ruta de navegació

Consell Municipal d'Igualtat de Gènere (CIG) | Dones, feminisme i diversitat sexual

Consell Municipal d'Igualtat de Gènere (CMIG)

El Consell Municipal d’Igualtat de Gènere de l’Ajuntament de Girona (CMIG) és un òrgan consultiu, plural i autònom, per a la participació municipal de tots els grups i entitats actives per a la igualtat entre dones i homes a Girona.

Va ser creat i ordenat pel Reglament de les polítiques municipals d'igualtat de gènere, article 2, aprovat pel Ple municipal d’11 d’abril de 2016.

Aquest consell absorbeix i clou l’activitat que va dur a terme la Comissió Ciutat i Igualtat (2000-2015).

Funcions:

 1. Ser el canal de comunicació i camp de relació entre les parts.
 2. Expressar-se sobre les qüestions i els afers públics i de la ciutadania en general quant a la igualtat de gènere.
 3. Dictaminar preceptivament el projecte de pressupostos municipals per a l’exercici següent. El dictamen analitzarà la proposta de les accions previstes en matèria d'igualtat, els responsables de la seva execució i recursos econòmics destinats; i s’annexarà a l'expedient d'aprovació inicial dels pressupostos.
 4. Coordinar les accions unitàries de ciutat d’interessos comuns de les dones. En especial les commemoracions del 8 de març, del 25 de novembre, i d’altres en les quals el Consell decideixi participar.
 5. Deliberar, fer el seguiment i l’avaluació dels plans d’igualtat de l’Ajuntament.
 6. Encarregar-se de la coordinació i cooperació entre tots els agents actius a la ciutat en la política local d’igualtat de gènere.
 7. Si escau, portar la iniciativa, deliberar, fer el seguiment i l’avaluació dels plans locals d’igualtat
 8. Ser consultat, a petició de l’Ajuntament de Girona o de qualsevol entitat, pública o privada, que treballi en l’àmbit de la igualtat, per emetre informe no vinculant sobre els temes següents:
  • Criteris d’actuació dels serveis relacionats amb la igualtat i l’atenció de dones o homes per raó de sexe o gènere.
  • Programes, despeses i inversions, destinats a la igualtat de gènere.
  • Funcionament d’activitats, serveis i/o creació de nous serveis destinats a la igualtat de gènere.
  • Col·laboració amb altres entitats públiques i privades. 

Membres de la corporació 2023-2027 representants al Consell Municipal d'Igualtat de Gènere

President: Lluc Salellas Vilar
Vicepresidenta: Aminata Sabaly Balde
Regidora d'ocupació: Raquel Robert i Rubio
Regidora d'educació: Queralt Vila Vergès
1. Gemma Martínez Vilagrasa
2. Núria Riquelme Zurita
3. Carla Aguilera Gil
4. Àdam Bertran Martínez
5. Jaume Veray Cama
6. Francisco Javier Domínguez García

Actes i convocatòries de les sessions del consell

DataHoraConvocatòriaActes
06/02/202417.30 hOrdre del dia 
05/10/202318 hOrdre del dia