Header: Consell FPO

Consell Municipal de la Formació Professional i Ocupacional de Girona

Ruta de navegació

Descobreix l'FP Dual | Consell FPO

Descobreix l'FP Dual

Què és?

Modalitat de formació professional (FP) que combina la formació en el centre educatiu amb l'activitat productiva a l'empresa.

Quins objectius té?

 • Millorar el procés d'aprenentatge de l'alumnat de formació professional.
 • Promoure una major vinculació entre centres formatius i empreses.
 • Fomentar una major participació de les empreses en el procés formatiu dels/les joves.

Quins són els avantatges?

 • Millora el currículum professional de l'alumnat.
 • Fomenta i motiva l'alumnat en el seu aprenentatge.
 • Facilita la transferència de coneixements entre els centres educatius i les empreses.
 • Afavoreix la incorporació al món laboral, un cop finalitzada la formació.
 • Facilita a les empreses la incorporació de personal qualificat.

Com funciona?

 1. Es formalitza mitjançant un conveni de col·laboració
 2. Es dissenya un pla formatiu específic per a cada alumne.
 3. L'empresa acull l'aprenent i li assigna un lloc de treball
 4. El centre educatiu i l'empresa assignen tutors/es que fan el seguiment del procés d'aprenentatge
 5. El seguiment i la valoració de l'aprenent es fa de forma conjunta.

Quines fases té l'estada a l'empresa?

 • FASE 1 - Integració (voluntària)
  FCT (pràctiques); durada d'entre 80 i 100 hores; no remunerades
 • FASE 2 - Consolidació
  • Opció 1. Contracte de treball de formació en alternança
   Entre 3 mesos i 2 anys; Sou per conveni: primer any mínim 60% salari, i segon any mínim 75%
  • Opció 2. Beca
   1000 hores, amb un salari no inferior a l'IPREM

L'FP Dual en primera persona - baner | Consell FPO

Descobreix l'FP Dual (baner) | Consell FPO