Header: Consell d'Infants i Consell d'Adolescents

Consell d'Infants i Consell d'Adolescents

Informació per cursos (títol) | Consell d'Adolescents

Informació per cursos

Informació per cursos 2021-2022 | Consell d'Adolescents

Curs 2021-2022

Imatges de les diferents trobades

1a Trobada

Lloc: Centre Cultural La Mercè
Dia i hora: 13-12-2021 | 17.30 h 

Acta

2a Trobada

Lloc: Centre Cultural La Mercè
Dia: 17/01/2022 | 17.30 h

Acta

3a Trobada

Lloc: Recorregut carrils bici
Dia: 14/02/2022
Hora: 17.45 h

Acta

4a Trobada

Lloc: Centre Cultural La Mercè
Dia: 14/03/2022
Hora: 17.30 h

Acta

5a Trobada

Lloc: Centre Cultural La Mercè
Dia: 04/04/2022
Hora: 17.30 h

Acta

6a Trobada

Lloc: Centre Cultural La Mercè
Dia: 09/05/2022
Hora: 17.30 h

Acta

Cloenda

Lloc: Teatre Municipal de Girona
Dia: 14/06/2022
Hora: 17.30 h

Galeria d'imatges de l'acta de cloenda