Header: Consell d'Infants i Consell d'Adolescents

Consell d'Infants i Consell d'Adolescents

Què és el Consell d'Adolescents

Què és el Consell d'Adolescents

És un projecte de participació ciutadana articulat a través de la implicació dels nois i noies de Girona en temes d’interès per a ells i per a la ciutat. El Consell d’Adolescents és un òrgan que permet als adolescents de la ciutat expressar les seves idees i fer propostes d’accions concretes per transformar la ciutat, exercint així el seu dret a participar.

Amb la creació i funcionament d’aquest consell es volen aconseguir els objectius d’aprendre a exercir la representativitat i participar d’un procés democràtic. Els consellers i conselleres representen els interessos dels adolescents de Girona i donen a conèixer el seu punt de vista en relació a diferents aspectes de la ciutat que els afecten.

Els consellers i conselleres es reuneixen mensualment, en horari extraescolar, per treballar els temes que els preocupen, poden ser temes proposats pels mateixos membres del Consell o per l’Ajuntament. Són consellers en representació de la resta d’alumnat del seu curs, és per això que han d’explicar als seus companys el que estan fent i alhora també recollir propostes de la resta d’adolescents que representen. Tant els centres educatius com les famílies són informats de totes les reunions i activitats.