Header: Consell d'Infants i d'Adolescents

Consell d'Infants i d'Adolescents

Informació per cursos | Consell d'Infants

3a Trobada curs 2019-20 | Consell d'Infants

Curs 2019-2020

Resum de trobades

3a Trobada curs 2019-20

Lloc: Centre Cultural La Mercè
Dia: 17/02/2020
Hora: 17.30 h

2a Trobada curs 2019-20 | Consell d'Infants

2a Trobada curs 2019-20

Lloc: Centre Cultural La Mercè
Dia: 20/01/2020
Hora: 17.30 h

1a Trobada curs 2019-20 | Consell d'Infants

1a Trobada curs 2019-20

Lloc: Centre Cultural La Mercè
Dia: 09/12/2019
Hora: 17.45 h