Header: Consell d'Infants i Consell d'Adolescents

Consell d'Infants i Consell d'Adolescents

Informació per cursos | Consell d'Infants

Curs 2015-2016 | Consell d'Infants

Curs 2015-2016

Sessions de treball

Actes de les reunions

Concurs per al logotip del Consell d'Infants de Girona

Durant el curs 2015-2016 el Consell d’Infants de Girona va voler tenir un logotip que el representés, per això, l’Ajuntament de Girona i el Consell d’Infants de Girona van convocar un concurs, l'abril del 2016, en el que en podien prendre part tot l’alumnat de 5è i 6è de primària de les escoles de la ciutat de Girona que tenien representants al Consell d’Infants. Les bases del concurs eren les següents: