Header: Consell d'Infants i Consell d'Adolescents

Consell d'Infants i Consell d'Adolescents

Informació per cursos | Consell d'Infants

Curs 2020-2021 | Consell d'Infants

Curs 2020-2021

Imatges de l'acte de cloenda

Aquest curs, a causa de la pandèmia, totes les trobades seran virtuals

  • 1a i constitució - 18 de gener de 2021
  • 2a - 15 de febrer de 2021
  • 3a - 15 de març de 2021
  • 4a - 12 d'abril de 2021
  • 5a - 10 de maig de 2021
  • Acte de cloenda - 14 de juny de 2021

Resum de les trobades

1a Trobada curs 2020-21

Connexió virtual a través del zoom
Dia: 18/01/2021
Hora: 17.30 h

Més informació

2a Trobada curs 2020-21

Connexió virtual a través del zoom
Dia: 15/02/2021
Hora: 17.30 h

Més informació

3a Trobada curs 2020-21

Connexió virtual 
Dia: 15/03/2021
Hora: 17.30 h

Més informació

4a Trobada curs 2020-21

Connexió virtual 
Dia: 12/04/2021
Hora: 17.30 h

Més informació

5a Trobada curs 2020-21

Connexió virtual 
Dia: 10/05/2021
Hora: 17.30 h

Més informació