Header: Consell d'Infants i Consell d'Adolescents

Consell d'Infants i Consell d'Adolescents

Ruta de navegació

Què és el Consell d’Infants de Girona

Què és el Consell d’Infants de Girona

El Consell d’Infants és un òrgan de participació de i per als nens i nenes.

  • Un observatori de la ciutat , on a partir de la mirada i de l’alçada dels nens i les nenes poder detectar aquells aspectes i temes millorables del municipi que passen desapercebuts pels adults.
  • Un espai de participació, on els nens i les nenes poden exercir els seus drets civils com a ciutadans, en els temes que estan relacionats directament amb ells. Els infants que en formen part tenen un punts de vista , necessitats i interessos propis.

Les funcions del Consell d’Infants són conèixer, observar, valorar, opinar, denunciar, reivindicar, proposar, dissenyar….. en tots aquells temes relacionats amb la ciutat i amb els infants.

La creació d’aquests Consell d’Infants a la nostra ciutat és el resultat d’un treball realitzat amb les escoles de Girona. Aquest treball vol facilitar a les escoles i al seu alumnat l’aprenentatge dels mecanismes de representació i participació democràtica.

Hi han participat 25 centres d’educació primària, públics i concertats. S’han realitzat tallers a les aules de 5è i 6è en els que s’han treballat els drets dels infants, el dret a la participació , el Consell d’Infants. Els 48 consellers i conselleres han estat elegits de forma democràtica pels seus companys i companyes.

El treball del Consell d’Infants s’organitza en unes reunions mensuals, en les que es treballarà sobre un tema que proposa l’Ajuntament el mateix dia de la constitució . Es tracta de fer propostes, ajudar a dissenyar un projecte de ciutat des de la seva mirada d’infants. Aquests nens i nenes representen als seus companys i companyes , i és per això que han de recollir les idees dels altres infants i fer les aportacions.