Header: Consell d'Infants i Consell d'Adolescents

Consell d'Infants i Consell d'Adolescents

Informació per cursos | Consell d'Infants

Curs 2016-2017 | Consell d'Infants

Curs 2016-2017

Acte de renovació del Consell d'Infants
30 de novembre de 2016

Imatge de la sessió de treball del 23 de gener de 2017

Sessons de treball

Totes es van dur a terme al Centre Cultural La Mercè (Pujada de la Mercè, 12)

  • 23 de gener de 2017 – De 17.30 a 19 h
  • 13 de febrer de 2017 – De 17.30 a 19 h
  • 13 de març de 2017 – De 17.30 a 19 h
  • 3 d'abril de 2017 – De 17.30 a 19 h
  • 8 de maig de 2017 – De 17.30 a 19 h

Actes de les reunions