Header: Consell d'Infants i Consell d'Adolescents

Consell d'Infants i Consell d'Adolescents

Informació per cursos | Consell d'Infants

Curs 2016-2017 | Consell d'Infants

Curs 2016-2017

Acte de renovació del Consell d'Infants
30 de novembre de 2016

Sessons de treball

Totes es van dur a terme al Centre Cultural La Mercè (Pujada de la Mercè, 12)

  • 23 de gener de 2017 – De 17.30 a 19 h
  • 13 de febrer de 2017 – De 17.30 a 19 h
  • 13 de març de 2017 – De 17.30 a 19 h
  • 3 d'abril de 2017 – De 17.30 a 19 h
  • 8 de maig de 2017 – De 17.30 a 19 h

  

Actes de les reunions