Header: Consell d'Infants i Consell d'Adolescents

Consell d'Infants i Consell d'Adolescents

Informació per cursos 2018-2019 | Consell d'Adolescents

Resum de les trobades

Curs 2018-2019

Acte de constitució

Lloc: Institut J. Vicens Vives
Dia: 20/11/2018
Hora: 18.30 h

1a Trobada curs 2018-2019

Lloc: Centre Cívic Barri Vell
Dia: 10/12/2018
Hora: 17.30 h

Més informació

2a Trobada curs 2018-2019

Lloc: Centre Cívic Barri Vell
Dia: 14/01/2019
Hora: 17.30 h

Més informació

3a Trobada curs 2018-2019

Lloc: Centre Cívic Barri Vell
Dia: 11/02/2019
Hora: 17.30 h

Més informació

4a Trobada curs 2018-2019

Lloc: Centre Cívic Barri Vell
Dia: 11/03/2019
Hora: 17.30 h

Més informació

5a Trobada curs 2018-2019

Lloc: Centre Cívic Barri Vell
Dia: 08/04/2019
Hora: 17.30 h

Més informació

6a Trobada curs 2018-2019

Lloc: Centre Cívic Barri Vell
Dia: 13/03/2019
Hora: 17.30 h

Més informació

Acte de cloenda

Lloc: Teatre Municipal
Dia: 05/06/2019
Hora: 18.30 h