Header: Consell d'Infants i Consell d'Adolescents

Consell d'Infants i Consell d'Adolescents

Informació per cursos 2016-2017 | Consell d'Adolescents

Curs 2016-2017

1a Trobada curs 2016-2017

Lloc: Sala Miquel Diumé, Ajuntament de Girona
Data: 31/05/2017
Hora: 17.30 h