Header: Consell d'Infants i Consell d'Adolescents

Consell d'Infants i Consell d'Adolescents

Informació per cursos 2019-2020 | Consell d'Adolescents

Resum de les trobades

1a trobada curs 2019-2020

Curs 2019-2020

Acte institucional

Lloc: Auditori de Girona
Dia: 20/11/2019
Hora: 18.30 h

1a Trobada curs 2019-20

Lloc: Centre Cívic Barri Vell
Dia: 16/12/2019
Hora: 17.45 h

Més informació

2a Trobada curs 2019-20

Lloc: Centre Cívic Barri Vell
Dia: 27/01/2020
Hora: 17.45 h

Més informació

3a Trobada curs 2019-20

Lloc: Centre Cívic Barri Vell
Dia: 24/02/2020
Hora: 17.45 h

Més informació