Header: Accions Girona Est

Accions Girona Est

Facebook | Accions Girona Est

Ruta de navegació

Àmbit d'acció 7 - Promoció de la salut comunitària | Accions Girona Est

Àmbit d'acció 7 - Promoció de la salut comunitària

7.1. Promoció d'hàbits saludables

Objectius:

  • Promocionar l'adopció i el manteniment d'estils de vida saludables, desenvolupant actuacions de promoció i prevenció en salut comunitària.
  • Sensibilitzar a la població sobre la importància de l'alimentació adequada i l'activitat física. Millorar els hàbits d'alimentació i activitat física.

Actuacions:

  • Organitzar activitats conjuntes de promoció i prevenció en salut comunitària que cohesionin a la població dels diferents barris i Escoles: Tallers familiars d'alimentació a les escoles, Exposició "Menja bé, tu hi guanyes" i "Setmana de la salut".
  • Facilitar eines i experiències per a la pràctica d'hàbits de vida saludables en la vida quotidiana (aprendre a fer, fent cuina, caminades, àpats...).
  • Implicar a persones de la població perquè facin de subjectes actius en les activitats de promoció d'hàbits de vida saludable (com a dinamitzadors de caminades, com a agents de salut amb els seus veïns/es ...).
  • Formar pares/mares com agents promotors de salut.

Bàner: Pla Integrant Accions (PIA)