Header: Accions Girona Est

Accions Girona Est

Facebook | Accions Girona Est

Ruta de navegació

Àmbit d'acció 4 - Ocupació i laboral | Accions Girona Est

Àmbit d'acció 4 - Ocupació i laboral
Formació i promoció econòmica

4.1. Promocionar les competències laborals i ocupacionals

Objectius:

  • Contribuir a promoure les competències de base i transversals per millorar l'ocupabilitat de les persones a l'atur.
  • Potenciar el treball en xarxa entre els serveis de territori i el SMO.

Actuacions:

  • Projecte "joves plus" adreçat a joves de Girona Est.
  • Projecte pilot "prelaboral" dirigit a població adulta.
  • Actuacions i mesures per facilitar l'accés a l'oferta de recursos ordinaris del Servei Municipal d'Ocupació i de la resta de la ciutat.
  • Proposar i donar suport a nous projectes que siguin actuacions singulars, com per exemple: la Casa d'oficis de jardineria; o l'Escola d'Indústries Creatives, de guitarra flamenca.

4.2. Fomentar el comerç de proximitat i la promoció econòmica del territori (*)

Objectius:

  • Estudiar la situació del comerç de proximitat i promoure mesures específiques per a fomentar-lo.
  • Promocionar la zona de les naus industrials de la carretera de Sant Feliu fomentant nous usos per a la ciutat. Incorporació en el programa invest in Girona Figueres.

______________________________
(*) Pla Integral Girona Est (PIGE)

Bàner: Pla Integrant Accions (PIA)