Header: Accions Girona Est

Accions Girona Est

Ruta de navegació

Àmbit d'acció 3 - Economia i ocupació | Accions Girona Est

Àmbit d'acció 3 - Economia i ocupació

3.1. Promocionar les competències laborals i ocupacionals

Objectius:

  • Contribuir a promoure les competències de base i transversals per millorar l'ocupabilitat de les persones a l'atur.
  • Potenciar el treball en xarxa entre els serveis de territori i el SMO.

Actuacions:

  • Projecte "joves plus" adreçat a joves de Girona Est.
  • Actuacions i mesures per facilitar l'accés a l'oferta de recursos ordinaris del Servei Municipal d'Ocupació i de la resta de la ciutat.
  • Taula d'inclusió i ocupació (observatori i accions grupals).

3.2. Fomentar el comerç de proximitat i la promoció econòmica del territori (*)

 

______________________________
(*) Pla Integral Girona Est (PIGE) actualment no vigent

Bàner: Pla Integrant Accions (PIA)