Header: Accions Girona Est

Accions Girona Est

Facebook | Accions Girona Est

Ruta de navegació

Àmbit d'acció 3 - Habilitats parentals (acompanyament a les famílies) | Accions Girona Est

Àmbit d'acció 3 - Habilitats parentals
Acompanyament a les famílies

3.1. Promocionar les habilitats parentals de les famílies

Objectius:

  • Contribuir a la millora de la qualitat de la convivència i els vincles familiars.
  • Donar suport a les habilitats parentals dels pares/mares participants.

Actuacions:

  • Projecte primera infància "La Xarranca".
  • Projecte d'acompanyament familiar "Fem Família".
  • Projecte "espais infantil" de 4 a 6 anys.
  • Actuacions en la petita infància, de 0 a 3 anys.

3.2. Millorar la intervenció entre serveis per situacions d'infància i adolescència en risc

  • Comissió d'infància en risc (treball en xarxa).

Bàner: Pla Integrant Accions (PIA)