Header: Accions Girona Est

Accions Girona Est

Ruta de navegació

Àmbit d'acció 2 - Famílies | Accions Girona Est

Àmbit d'acció 2 - Famílies

2.1. Promocionar les habilitats parentals de les famílies

Objectius:

  • Contribuir a la millora de la qualitat de la convivència i els vincles familiars.
  • Donar suport a les habilitats parentals dels pares/mares participants.

Actuacions:

  • Projecte Engrescant famílies 
  • Tallers d’estimulació psicomotriu
  • Espai familiar el Niu 
  • Espai relacional la Xarranca 
  • Servei Socioeducatiu Fem Família

2.2. Millorar la intervenció entre serveis per situacions d'infància i adolescència en risc

  • Comissió d'infància en risc (treball en xarxa).

Bàner: Pla Integrant Accions (PIA)