Header: Accions Girona Est

Accions Girona Est

Ruta de navegació

Bàner: Pla Integrant Accions (PIA)

Pla Integrant Accions (PIA) | Accions Girona Est

Pla Integrant Accions (PIA)

Missió

El Pla Integrant Accions (PIA) és una plataforma de treball i participació formada per administracions, tercer sector i teixit associatiu, dirigida des de la proximitat a impulsar el treball integral i la coordinació del conjunt d'actuacions, amb el propòsit de ser més eficients i eficaços a l'hora de contribuir a la transformació i cohesió social dels barris de Girona est, i la millora de la seva inclusió a la resta de la ciutat. 

El Pla Integrant Accions (PIA) també exerceix una funció de paraigües de la resta dels plans comunitaris, incorporant el PEE Girona Est (Pla Educatiu d'Entorn), algunes de les actuacions del PIGE (Pla Integral Girona Est)

Visió

Ser un programa comunitari de referència en desenvolupament local, que incorpori dintre el dispositiu els diferents programes sectorials i els respectius actors competents, amb l'objecte d'assajar, modelitzar i transferir de forma rigorosa experiències innovadores en treball integral i també tenir capacitat d'influència en les polítiques socioeducatives del nostre entorn. 

Valors

 • Centrat en la persona, sigui de forma individual o col·lectiva.
 • Adaptació i adequació a les necessitats de la població i el seu entorn.
 • Cultura de partenariat, basat en el compromís i la corresponsabilitat.
 • Treball preventiu i d'organització comunitària.

Línies estratègiques

 1. Fomentar el treball conjunt entre institucions per millorar l'eficàcia de la intervenció en el sector est
  • Assajar i desenvolupar projectes, procediments i actuacions que ens permetin ser més eficaços en la intervenció i també que permetin optimitzar els recursos invertits.
  • Fer més visible el coneixement entre barris i també una imatge més positiva del sector est cap a la resta de la ciutat.
 2. Empoderar la població del sector
  • Potenciar la responsabilitat i autonomia de la població atesa pels serveis.
  • Empoderar a la població i el seu teixit social per tal que siguin actors que contribueixin a millorar els seus propis barris i el conjunt del sector est.