Header: Accions Girona Est

Accions Girona Est

Facebook | Accions Girona Est

Ruta de navegació

Àmbit 1: Promoció i acompanyament a l'escolaritat | Accions Girona Est

Àmbit d'acció 1 - Promoció i acompanyament a l'escolaritat

1.1. Impulsar el Programa d'acompanyament a l'escolaritat (PAE)

Objectiu:

 • Millorar l'èxit educatiu en la primària, secundària i postobligatori.

Actuacions:

 • PAE Primària (Programa d'acompanyament a l'escolaritat).
 • Projecte "Aprèn en Família" (reforç escolar de primària).
 • Grups de pares i mares (infantil i primària) i suport a les AMPA.
 • Activitats de reforç curricular adreçades als Centres escolars (primària).
 • Un pas més (Promoció del pas de primària a secundària).
 • PAE Secundària (Programa d'acompanyament a l'escolaritat).
 • SIE (reforç escolar de secundària).
 • Projecte "Fes Més" (alumnat postobligatori- projecte de Càritas posat en lògica de Pla).
 • Aportacions estratègiques per a un model d'escolarització més equitatiu en l'accés i en els resultats.

1.2. Promocionar la Formació d'adults en el territori

Objectiu:

 • Fomentar la formació instrumental i bàsica de les persones adultes de Girona Est, promocionant que existeixin recursos formals i no formals de formació d'adults a la zona.

Bàner: Pla Integrant Accions (PIA)