Header: Accions Girona Est

Accions Girona Est

Ruta de navegació

Àmbit d'acció 4 - Participació i organització comunitària | Accions Girona Est

Àmbit d'acció 4 - Participació i organització comunitària

4.1. Fomentar l'associacionisme, col·lectius

Objectiu:

  • Potenciar la generació d'espais de participació i de proximitat basats en l'autoorganització, la corresponsabilitat col·lectiva i l'empoderament de col·lectiu, i especialment els més vulnerables.

Actuacions:

  • Dinamització de la Coordinadora d'Entitats de Girona Est.
  • Actes culturals populars, celebracions i commemoracions col·lectives.
  • Projecte "Suport a les associacions de veïns dels barris".
  • Projecte "Xarxa de dones".

4.2. Promoció intercultural

Objectiu:

  • Promoure la sensibilització en interculturalitat i ciutadania.

Actuacions:

  • Projecte "Promoció del poble gitano", d'actuacions per a la divulgació i sensibilització a favor de les persones del col·lectiu gitano en situació de desavantatge social.
  • Suport al grup promotor que organitza el "Dia internacional del poble gitano".

Bàner: Pla Integrant Accions (PIA)