Header: Jornada de l'Esport Femení

Jornada de l'Esport Femení

Ruta de navegació

Trobades de debat | Jornada d'Esport Femení

Trobades de debat

Les sinergies i complicitats que s’han anat creant en els darrers anys fan que els valors i objectius de la Jornada arribin a la ciutadania des de diferents àmbits. 
Un molt important és el dels i les adolescents. Les Trobades de Debat s’ofereixen als instituts de la ciutat de Girona, així com de la comarca, gràcies a DipSalut, el Consell Esportiu del Gironès i l’Ajuntament de Girona.

Durant el curs 2020-2021 un total de 16 centres de secundària han acollit un total de 63 trobades. Aquestes consisteixen en una visita a l’institut  d’una especialista en esport i gènere (Olga Praderas) que presenta i exposa el tema, fa reflexionar i fer-se preguntes a l’alumnat de 2n d’ESO. Aquesta sessió permet al tutor/a fer un treball posterior amb el grup classe des de diferents prismes: mitjans de comunicació, estereotips, cosificació del cos de la dona, i un llarg etc.