Header: La Mercè

La Mercè

Ruta de navegació

Oferta formativa | EMA | La Mercè

Oferta formativa

L’Escola Municipal d’Art ofereix una experiència docent i cultural singular, pel fet que el professorat està format per artistes, la qual cosa afavoreix que els tallers siguin més interessants des del punt de vista educatiu i cultural. 

La programació anual que ofereix l’escola se centra en dos eixos de treball: els tallers artístics per a persones adultes i l’emaXics per a infants. 

Durant l’any també s’ofereixen monogràfics de curta durada per a persones adultes i la Matinal d’Art per als més petits durant el mes de juliol.

Formació | EMA | La Mercè

Catàleg de cursos i tallers