Header: La Mercè

La Mercè

Ruta de navegació

Presentació | EMHU | La Mercè

Escola Municipal d'Humanitats (EMHU)

L’Escola Municipal d’Humanitats és un programa cultural de l’Ajuntament de Girona que acosta la cultura a la ciutadania amb propostes vinculades a les humanitats en general, fent un especial èmfasi en la literatura. Un espai per al públic, els creadors i els intel·lectuals en què s’ofereix reflexió, coneixement i creativitat.

A part de la programació permanent, diversa i constant, cal destacar projectes com:

  • Aula d’escriptura
    Itinerari de formació en lectura i escriptura. L’Aula d’Escriptura es basa en la idea que es pot aprendre a escriure, de la mateixa manera que es pot aprendre a pintar o a tocar un instrument.
    www.girona.cat/aulaescriptura
  • MOT. Festival de Literatura Girona-Olot
    El MOT és un festival literari organitzat conjuntament per l’Ajuntament de Girona i l’Ajuntament d’Olot. El festival MOT és un projecte de divulgació literària que es proposa acostar els escriptors al públic lector i portar a les comarques gironines primeres figures internacionals de l’àmbit literari.
    www.festivalmot.cat

Agenda Tota | EMHU | La Mercè

Agenda