Header: La Mercè

La Mercè

Escola Municipal d'Art (EMA) | La Mercè

Escola Municipal d'Art (EMA)

Centre Cultural La Mercè:
Pujada de la Mercè, 12
17004 - GIRONA
Telèfon: 972 223 305
A/e: ema@ajgirona.cat
Web: www.girona.cat/ema

Horari:
De dilluns a divendres
de 9 a 14 h i de 16 a 20 h.
Agost tancat.

Secretaria EMA:
Matí: de dilluns a divendres de 9 a 14 h
Tarda: dimarts i dijous de 16 a 19 h
Del 26 de juny al 31 de juliol, matins de 9 a 14 h

Ruta de navegació

Escola Municipal d'Art (EMA) | La Mercè

Escola Municipal d'Art (EMA)

L’Escola Municipal d’Art pertany a l’Ajuntament de Girona i està situada dins l’equipament municipal de La Mercè, un centre cultural polivalent i pluridisciplinari que gestiona una àmplia programació d'activitats culturals relacionades amb l'art i les humanitats.

L'objectiu de l’escola és dotar la ciutat d'un espai obert a l'activitat cultural en el qual es faciliti l’aprenentatge de diferents disciplines artístiques i, alhora, ser un punt de trobada per a totes les persones interessades en l'art.

Oferta formativa

L’Escola Municipal d’Art ofereix una experiència docent i cultural singular, pel fet que el professorat està format per artistes, la qual cosa afavoreix que els tallers siguin més interessants des del punt de vista educatiu i cultural. 

La programació anual que ofereix l’escola se centra en dos eixos de treball: els tallers artístics per a persones adultes i l’emaXics per a infants. 

Durant l’any també s’ofereixen monogràfics de curta durada per a persones adultes i la Matinal d’Art per als més petits durant el mes de juliol.

Tota la informació

Professorat

Els espais de l'EMA

L’escola disposa d’aules i espais perfectament equipats per al desenvolupament de l’activitat que li és pròpia, aquests espais són els que segueixen:

  • Taller de gravat
  • Taller de tapís
  • Taller de joieria
  • Taller de ceràmica
  • Taller d'escultura
  • Taller de pintura
  • Taller de dibuix
  • Taller de plàstica
  • Sala d’exposicions
  • Sala de professors