Header: La Mercè

La Mercè

Ruta de navegació

Butlletí | La Mercè

Butlletí digital

Arts visuals (EMA) - Humanitats (EMHU)

Per rebre les activitats de l’Escola Municipal d’Art i de l’Escola Municipal d’Humanitats us podeu subscriure als butlletins dels àmbits d’Arts visuals i d’Humanitats de Girona Cultura. Aquests butlletins tenen una periodicitat quinzenal i contenen les principals notícies i activitats d’aquests àmbits que tenen lloc a la ciutat.

La preferència que haureu de marcar per rebre aquests butlletins són les categories “Arts visuals” i “Humanitats”.