Header: La Mercè

La Mercè

Ruta de navegació

Tallers artístics - Àrea de dibuix | EMA | La Mercè

Tallers artístics 2023-2024

L'Escola Municipal d'Art proposa un ampli ventall de tallers artístics, amb la voluntat d'oferir a l'estudiantat l'oportunitat d'aprendre i gaudir de la pràctica artística. En un entorn idoni i privilegiat com són els tallers de dibuix, pintura, ceràmica, fotografia, escultura, tapís, plàstica, joieria, art i gravat del Centre Cultural La Mercè.

Àrea de dibuix

Dibuix 1 Curs d’iniciació al dibuix clàssic
Professor: Manel Bayo 
Horari: Opció A - dilluns de 16.30 a 18.30 h
            Opció B - dilluns de 18.30 a 20.30 h
Del 18 de setembre del 2023 al 10 de juny de 2024
Preu: 243,24 €


Dibuix 2 Curs d’aprofundiment
Professor: Manel Bayo 
Horari: Opció A - dimarts de 16.30 a 18.30 h
            Opció B - dimecres de 16.30 a 18.30 h
Del 19 de setembre del 2023 al 12 de juny de 2024
Preu: 243,24 €


Dibuix 3 
Professor: Manel Bayo 
Horari: Opció A - dimarts de 18.30 a 20.30 h
Del 19 de setembre del 2023 a l'11 de juny de 2024
Preu: 243,24 €


Dibuix de model viu
Professor: Manel Bayo 
Horari: dimecres de 18.30 a 20.30 h
Del 20 de setembre del 2023 al 12 de juny de 2024
Preu: 243,24 €  


Dibuix artístic matins
Professor: Manel Bayo
Horari: Opció A - dimarts de 10 a 13 h
            Opció B - dimecres de 10 a 13 h
Del 19 de setembre de 2023 al 12 de juny de 2024
Preu: 301,15 € 


Il·lustració 1 
Professor: Cesc Pujol
Horari: divendres de 17 a 20 h
Del 22 de setembre de 2023 al 14 de juny de 2024
Preu: 301,15 € 


Il·lustració 2 
Professor: Cesc Pujol
Horari: dilluns de 17 a 20 h
Del 18 de setembre de 2023 al 10 de juny de 2024
Preu: 301,15 € 

Tallers artístics - Àrea de pintura | EMA

Àrea de pintura

Pintura 1 
Professor: Clara Oliveras
Horari: dilluns de 17 a 20 h
Del 18 de setembre de 2023 al 10 de juny de 2024
Preu: 301,15 € 


Pintura 2 
Professor: Clara Oliveras
Horari: dimarts de 17 a 20 h
Del 19 de setembre de 2023 a l’11 de juny de 2024
Preu: 301,15 € 


Tècniques pictòriques
Professor: Clara Oliveras
Horari: Opció A - dimarts de 9.30 a 13.30 h
            Opció B - dimecres de 16.30 a 20.30 h
Del 19 de setembre de 2023 al 12 de juny de 2024
Preu: 347,48 €


Aquarel·la  
Professor: Cesc Pujol (A) i Clara Oliveras (B) 
Horari: Opció A – dijous de 10 a 13 h
            Opció B - dijous de 17 a 20 h
Del 21 de setembre del 2023 al 13 de juny de 2024
Preu: 301,15 € 


Taller obert de pintura  
Professor: Pep Camps
Horari: Opció A - dimecres de 10 a 13 h
             Opció B - dijous de 10 a 13 h
             Opció C - dijous de 17 a 20 h             
             Opció D - divendres de 10 a 13 h
Del 20 de setembre del 2023 al 14 de juny de 2024
Preu: 301,15 € 

Tallers artístics - Àrea de gravat | EMA

Àrea de gravat

Gravat 1  
Professor: Eusebi Subirós
Horari: dilluns de 16.30 a 20.30 h
Del 18 de setembre de 2023 al 29 de gener del 2024
Preu: 231,65 € 


Gravat 2  
Professor: Eusebi Subirós
Horari: dilluns de 16.30 a 20.30 h
Del 5 de febrer al 10 de juny de 2024
Preu: 231,65 €  


Serigrafia 1  
Professor: Eusebi Subirós
Horari: dimarts de 17 a 20 h
Del 19 de setembre de 2023 al 30 de gener de 2024
Preu: 231,65 €


Serigrafia 2  
Professor: Eusebi Subirós
Horari: dimarts de 17 a 20 h
Del 6 de febrer a l'11 de juny de 2023
Preu: 231,65 €  


Xilografia japonesa Mokuhanga 1  
Professor: Eusebi Subirós
Horari: dimecres de 17 a 20 h
Del 20 de setembre de 2023 al 30 de gener de 2024
Preu: 231,65 €   


Xilografia japonesa Mokuhanga 2   
Professor: Eusebi Subirós
Horari: dimecres de 17 a 20 h
Del 7 de febrer al 12 de juny de 2024
Preu: 231,65 €  

Tallers artístics - Àrea de volum | EMA

Àrea de volum

Ceràmica 1   
Professor: Providència Casals
Horari: Opció A - dilluns i dimarts de 9 a 13 h (dos dies)
            Opció B - dilluns i dimarts de 16.30 a 20.30 h (dos dies)
Del 25 de setembre de 2023 a l’11 de juny de 2024
Preu: 463,31 €


Ceràmica 2   
Professor: Providència Casals
Horari: Opció A - dilluns i dimarts de 9 a 13 h (dos dies)
            Opció B - dilluns i dimarts de 16.30 a 20.30 h (dos dies)
Del 25 de setembre de 2023 a l’11 de juny de 2024
Preu: 463,31 €  


Torn ceràmic   
Professor: Providència Casals
Horari: dijous de 17 a 20 h 
Del 28 de setembre de 2023 al 13 de juny de 2024
Preu: 463,31 €


Escultura 1   
Professor: Tomàs Pons
Horari: dilluns i dimarts de 16.30 a 20.30 h (dos dies)
Del 18 de setembre de 2023 a l'11 de juny de 2024
Preu: 463,31 €


Escultura 2   
Professor: Tomàs Pons
Horari: dimarts i dimecres de 16.30 a 20.30 h (dos dies)
Del 19 de setembre de 2023 al 12 de juny de 2024
Preu: 463,31 €


Escultura 3   
Professor: Tomàs Pons
Horari: dimecres de 16.30 a 20.30 h
Del 20 de setembre de 2023 al 12 de juny de 2024
Preu: 347,48 €

Tallers artístics - Àrea de joieria | EMA

Àrea de joieria

Joieria matins 1 i 2
Professora: Imma Viñals
Horari: dimarts de 10 a 13 h 
Del 19 de setembre de 2023 a l’11 de juny de 2024
Preu: 347,48 €


Joieria 1
Professora: Imma Viñals
Horari: dimecres de 16.30 a 19.30 h
Del 20 de setembre de 2023 al 12 de juny de 2024
Preu: 347,48 €


Joieria 2
Professora: Imma Viñals
Horari: dilluns de 16.30 a 19.30 h 
Del 18 de setembre de 2023 al 10 de juny de 2024
Preu: 347,48 €


Joieria 3
Professora: Imma Viñals
Horari: dimarts de 16.30 a 19.30 h 
Del 19 de setembre de 2023 a l’11 de juny de 2024
Preu: 347,48 €


Joieria Projectes 1 i 2
Professora: Imma Viñals
Horari: dijous de 16.30 a 19.30 h 
Del 21 de setembre de 2023 al 13 de juny de 2024
Preu: 347,48 €

Tallers artístics - Àrea de tapís | EMA

Àrea de tapís

Tapís
Professor: Josep Maria Bernabeu
Horari: dilluns, dimecres i divendres de 17 a 20 h (3 dies)
Del 18 de setembre de 2023 al 14 de juny de 2024
Preu: 463,31 €