Header: La Mercè

La Mercè

EmaXics | EMA | La Mercè

EmaXics 2021-2022

L'EMA ofereix la possibilitat d'enriquir la formació de l’expressió en arts plàstiques i visuals a infants i joves de 6 a 16 anys, amb un aprenentatge que complementi el treball en aquest camp que es du a terme en els estudis obligatoris, i així facilitar el coneixement de les diverses disciplines artístiques.

Entenem que l'ensenyament de la pràctica artística és transversal i per aquesta raó la docència es fonamenta de manera interdisciplinària. Descobrirem les bases per interpretar, representar i entendre l'entorn immediat. Es potenciarà i s'afavorirà la capacitat de mirar i apreciar el món que ens envolta d'una manera creativa, imaginativa i artística.

Aquesta descoberta s’acompanyarà d'una manera respectuosa, perquè cada alumne tingui l'espai, el temps i la llibertat per descobrir per a si mateix les possibilitats expressives dels materials i recursos plàstics. Un espai còmode per expressar-se, on de manera lúdica i divertida pugui deixar-se anar.

La proposta de l'emaXics vol donar a conèixer, experimentar i utilitzar la diversitat de tècniques i procediments artístics en les propostes i creacions.

Podrem utilitzar els recursos artístics per comprendre i representar de forma creativa la realitat, les idees, les emocions, els sentiments, les vivències, i així descobrirem maneres diferents d'expressar-nos i comunicar-nos.

L'objectiu final és que cada alumne tingui les eines i els recursos per expressar-se lliurement i amb creativitat.

Oferta formativa

EmaXics - infantil I (6 i 7 anys)
Professor: Francesc Pujol
Horari: dimecres, de 17.15 a 18.45 h
Preu: 227,12 €  

Més informació


EmaXics - infantil II (de 8 a 10 anys)
Professor: Francesc Pujol
Horari: Opció A - dimarts de 17.15 a 18.45 h
            Opció B - dijous de 17.15 a 18.45 h
Preu: 227,12 €  

Més informació


EmaXics - infantil III (d'11 a 13 anys)
Professora: Francesc Pujol  
Horari: Opció A - dimarts de 18.45 a 20.15 h
           Opció B - dijous de 18.45 a 20.15 h
Preu: 227,12 €  

Més informació


EmaJoves - (de 14 a 16 anys)
Professor: Francesc Pujol 
Horari: dimecres de 19 a 20.30 h
Preu: 227,12 €  

Més informació