Header: Promoció Econòmica

Promoció Econòmica

Ruta de navegació

Premis Xarxa Gironina per a la Reforma Horària | Promoció Econòmica

1a edició - Premis Xarxa Gironina per a la Reforma Horària

El període d’admissió de bones pràctiques és del 7 al 28 de febrer de 2020

L’Ajuntament de Girona busca reconèixer i visualitzar les mesures que moltes de les organitzacions de la ciutat estan emprenent, des de fa temps, per assolir una societat més saludable, justa i feliç, gràcies a una nova cultura organitzacional que posa els horaris, l’eficiència i la gestió del temps com a eix vertebrador de la seva estratègia.

Amb el premi es vol compartir i posar de relleu les bones pràctiques en matèria de reforma horària, relatives a la direcció per objectius (per tal d’evitar el principal problemes de les nostres organitzacions, la presencialitat), la flexibilitat horària (per així ajustar la jornada laboral a les necessitats de les persones), la promoció d’un temps dels àpats en una franja horària saludable (els estudis demostren la relació entre trastorns fisiològics i obesitat i una hora tardana per al dinar i el sopar) i l’eficiència i productivitat (malauradament, ens situem a la cua d’Europa en aquest sentit), entre d’altres.

Categories

Les organitzacions es poden presentar a les següents categories:

  1. Hàbits saludables: possibilitat de dinar en una franja horària saludable (al voltant de les 13 h pel dinar, les 20 h pel sopar), promoció de l’activitat física i d’un temps de descans de qualitat i suficient, etc.
  2. Igualtat i conciliació: compactació de la jornada per possibilitat altres usos del temps, flexibilitat horària, e-treball, altres polítiques de conciliació, etc.
  3. Eficiència: treball per objectius (evitar presencialisme), processos de treball eficients, reunions operatives, canals de comunicació eficients, etc.

Acte de lliurament dels guardons
Dimecres 29 d'abril de 2020
A les 18 h

Més informació:
Àrea de Promoció Econòmica
Tel.: 972 419 008
De 9 a 14 h
 

Proxy Portlet

Inscripcions als 1rs Premis XGRH

El període d'admissió de bones pràctiques és del 7 al 28 de febrer de 2020. Els camps marcats amb són obligatoris:

Dades de l'organització
Dades de la persona de contacte
Marca la categoria en la qual et presentes

Categories

Descripció de bones pràctiques

Descripció de la/les mesura, procés d'implementació, metodologia d'avaluació i seguiment de l'impacte de la/es mesura/es, beneficis obtinguts i recomanacions per implantar la/es mesura/es en altres organitzacions, adjuntar, si s'escau i és possible, un document amb el conjunt de mesures implementades en relació a la reforma horària.

Avís legal

Per a difusió d'activitats de l'Ajuntament de Girona.

No consentiu que la vostra imatge sigui objecte de captació i tractament per part de l'Ajuntament de Girona i s'utilitzi per a fer difusió de les activitats.

La inscripció suposa el consentiment per a tractar les vostres dades personals per a la realització d'aquesta activitat. No s'utilitzaran per a finalitats diferents ni es cediran a tercers sense el vostre consentiment excepte que una norma legal ho autoritzi.L'Ajuntament de Girona, com a Responsable del Tractament, només els conservarà el temps indispensable per a la correcta gestió. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació o supressió, limitació del tractament, oposició i, si és el cas, portabilitat mitjançant l'adreça de correu electrònic del servei que gestiona aquesta inscripció promocioeconomica@ajgirona.cat o amb una sol·licitud presentada al Registre General (plaça del Vi, 1, 17004-Girona) o Seu electrònica de l'Ajuntament de Girona.Més informació a www.girona.cat/dadespersonals.