Header: Promoció Econòmica

Promoció Econòmica

Ruta de navegació

Taula per la reactivació econòmica i ocupacional de Girona | Promoció

Taula per la reactivació econòmica i ocupacional de Girona

Aquesta taula es constitueix el desembre de 2020, arran de la crisi social i econòmica provocada per la pandèmia de la COVID-19, i està integrada per:

 • CCOO Comarques Gironines
 • UGT Comarques Gironines
 • Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG)
 • Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC)
 • Ajuntament de Girona

Per fer front a la repercussió que va tenir la pandèmia en el teixit econòmic i la ciutadania, es requeria, més que mai, d’amplis consensos socials per a l’elaboració de propostes dirigides a la millora de la competitivitat de l’economia i de la qualitat de l’ocupació, així com la lluita per la igualtat d’oportunitats, com a garantia màxima d’una societat pròspera i cohesionada.

Objectius

D’acord amb l’informe “Resum d’activitats de la Comissió Tècnica de maig a novembre de 2021” presentat i validat en sessió plenària del dia 10 de desembre de 2021, els objectius que persegueix aquesta Taula es concreten en:

 • Millorar la qualificació de les persones en situació d’atur.
 • Oferir formació professionalitzadora d’acord amb les necessitats de les empreses.
 • Afavorir l’ajustament entre oferta i demanda d’ocupació.
 • Potenciar la creació de llocs de treball estables i de qualitat.
 • Trencar el biaix de gènere associat a determinats sectors i ocupacions.
 • Coordinar les actuacions que porten a terme les diferents entitats integrants de la Taula i també respecte a altres agents del territori.

Estructura i règim de funcionament

El Plenari és l’òrgan principal, que té atribuïdes les funcions màximes de decisió i participació:

 • Aprovar els objectius i els plans d’actuació anuals.
 • Ratificar les propostes de la Comissió Tècnica.
 • Valorar la participació de nous membres a la Taula i l’adhesió d’entitats.

La Presidència de la Taula correspon a l’Alcaldessa de Girona, la qual podrà delegar les seves competències a la Regidoria de Promoció Econòmica.

El Plenari està integrat per:

 • La Presidència de la Taula correspon a l’Alcalde de Girona, el qual podrà delegar les seves competències a la Regidoria de Promoció Econòmica.
 • El Plenari està integrat per representants de l’Ajuntament de Girona, CCOO Comarques Gironines, UGT Comarques Gironines, FOEG i PIMEC.

Calendari de reunions

DataHoraConvocatòriaActes
21-12-202016 a 17.30 h 
10-12-202113.25 a 15.20 hOrdre del dia
17-03-202313.10 a 14.35 hOrdre del dia
15-03-202411.13 a 12.45 hOrdre del dia

La Comissió Tècnica és l’òrgan encarregat de desenvolupar tècnicament els acords i accions aprovats pel Plenari, amb les següents funcions:

 • Assistir als membres del Plenari.
 • Elaborar la proposta tècnica de pla d’acció anual.
 • Establir i elaborar indicadors per fer el seguiment de les actuacions i dels objectius, línies estratègiques i accions concretes fruit dels acords de la Taula.
 • Elevar les propostes tècniques al Plenari.

La Comissió Tècnica està integrada per representants de CCOO Comarques Gironines, FOEG, PIMEC, UGT Comarques Gironines, Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Girona (Àrea de Promoció Econòmica).

Calendari de reunions

DataHoraConvocatòriaActes
28-05-202112.15 a 13.30 hOrdre del dia
28-06-202113.05 a 15.15 hOrdre del dia
08-09-202112 a 14.15 hOrdre del dia
09-11-202112 a 14.05 hOrdre del dia
16-02-202212 a 14.05 hOrdre del dia
22-09-202210 a 11.45 hOrdre del dia
15-11-202210 a 12 hOrdre del dia
03-02-202310 a 11.50 hOrdre del dia
 

Pla de treball

 • Disseny i implementació de polítiques públiques destinades a la diversificació econòmica i la seva capacitat de resiliència.
 • Diagnòstic sobre el mercat de treball a la ciutat de Girona.
 • Identificació i seguiment de les activitats econòmiques generadores d’ocupació del territori i amb necessitat de personal qualificat.
 • Disseny i implementació d’accions formatives en sectors generadors d’ocupació de qualitat.
 • Elaboració de les línies estratègiques per fomentar la digitalització i les vocacions STEM, especialment entre les dones.
 • Elaboració del Pla Estratègic de Promoció Econòmica de Girona 2022-2026.

Logo CCOO + UGT + FOEG + PIMEC

 • CCOO
 • UGT
 • FOEG
 • PIMEC
 

Logos SOC + Generalitat + SEPE + UE Fons Social Europeu FSE inverteix en el teu futur

 • Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)
 • Generalitat de Catalunya
 • Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social - Servicio Público de Empleo Estatal
 • UE. Fons Social Europeu - Iniciativa d'Ocupació Juvenil
 

Text previ a logos Logos SOC + Generalitat + Ministeri treball - UE Fons Social Europeu

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el FSE en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local.