Header: Promoció Econòmica

Promoció Econòmica

Ruta de navegació

Projecte Clúster Edificat | Promoció Econòmica

Projecte Clúster Edificat

El projecte Clúster Edificat (nom compost per les paraules edificació, eficiència i Catalunya) vol crear un espai d’agrupació informal d’actors en l’àmbit transfronterer i en el sector de l’eficiència energètica de l’edificació cap a la transició energètica, a fi de constituir un sistema referent mediterrani català. 

Dins dels objectius del projecte cal destacar la creació d’un servei públic d’assessorament energètic en matèria d’edificació, que s’adreçarà tant a professionals com a particulars. A banda d’aquesta finalitat, el Clúster Edificat vol crear també un espai de discussió transfronterer entre administracions locals, actors econòmics i entitats; desenvolupar eines de col·laboració respecte la formació del sector per respondre les demandes de les empreses i integrar i formar nous perfils professionals per a la innovació i l’eficiència energètica; impulsar una plataforma digital amb informació i bones pràctiques que puguin guiar les empreses per integrar criteris d’eficiència energètica i per posar en contacte particulars i empreses, i fomentar projectes innovadors de recerca i empresarials ja existents alhora que promoure un context de col·laboració per a projectes emergents en el sector de la innovació energètica i les tecnologies digitals i la connectivitat en els edificis.

Podeu enviar un correu electrònic a edificat@ajgirona.cat o bé trucar a l'oficina al 972 419 036. L'horari d'atenció és de dilluns a divendres de 9 a 14 h.

Cursos en línia sobre rehabilitació energètica

El projecte EDIFICAT (número d’identificació: EFA361/19) ha estat cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020) creat per la Unió Europea.

Logos Interreg-POCTEFA UE

Projecte subvencionat per:
  • Interreg POCTEFA
 

Projecte Clúster Edificat (castellà) | Promoció Econòmica

Proyecto Clúster EDIFICAT

El proyecto Clúster EDIFICAT (nombre compuesto por las palabras edificación, eficiencia y Cataluña) quiere crear un espacio de agrupación informal de actores en el ámbito transfronterizo y en el sector de la eficiencia energética de la edificación hacia la transición energética , a fin de constituir un sistema referente mediterráneo catalán.

Dentro de los objetivos del proyecto cabe destacar la creación de un servicio público de asesoramiento energético en materia de edificación, que se dirigirá tanto a profesionales como a particulares. Aparte de esta finalidad, el proyecto Cluster EDIFICAT quiere crear también un espacio de discusión transfronterizo entre administraciones locales, actores económicos y entidades; desarrollar herramientas de colaboración respecto la formación del sector para responder las demandas de las empresas e integrar y formar nuevos perfiles profesionales para la innovación y la eficiencia energética; impulsar una plataforma digital con información y buenas prácticas que puedan guiar a las empresas para integrar criterios de eficiencia energética y para poner en contacto particulares y empresas, y fomentar proyectos innovadores de investigación y empresariales ya existentes a la vez que promover un contexto de colaboración para a proyectos emergentes en el sector de la innovación energética y las tecnologías digitales y la conectividad en los edificios.

El proyecto EDIFICAT (número de identificación: EFA361/19) ha sido cofinanciado al 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020) creado por la Unión Europea.