Header: Promoció Econòmica

Promoció Econòmica

Ruta de navegació

Pla estratègic de turisme de Girona | Promoció Econòmica

Pla estratègic de turisme de Girona

Accions per un turisme sostenible i de qualitat 2018-2022

El Pla estratègic de turisme de Girona té per objectiu definir i activar l’estratègia turística de la ciutat i el seu entorn pels propers 5-6 anys, presentant el model turístic que es vol assolir per tal de potenciar les diferents activitats econòmiques vinculades al turisme i vertebrar una oferta turística sostenible i de qualitat.

L’elaboració d’aquest pla s’ha dut a terme per una UTE conformada per l’Institut d’Estudis Turístics (INSETUR) de la Universitat de Girona i les consultories Joan Manuel Ribera i Advanced Leisure Services, i s’ha estructurat en quatre grans fases (anàlisi, diagnosi, establiment de directrius estratègiques i pla d’accions).

Acció subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local.

Logos SOC + Generalitat + Ministeri treball SEPE (amb frase)

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local
  • Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)
  • Generalitat de Catalunya
  • Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social - Servicio Público de Empleo Estatal