Header: Promoció Econòmica

Promoció Econòmica

Ruta de navegació

Pla estratègic de promoció econòmica i ocupació de Girona i el seu entorn urbà | Promoció Econòmica

Pla estratègic de promoció econòmica i ocupació de Girona i el seu entorn urbà

L’elaboració del present pla estratègic de promoció econòmica i ocupació de Girona i el seu entorn urbà, tal com indica l’Agència de Promoció Econòmica, pretén definir i activar un pla que respongui a la finalitat de consolidar un marc de treball territorial per un desenvolupament econòmic sostenible i intel·ligent, socialment inclusiu, creant ocupació de qualitat i, en definitiva, per la millora del benestar de tots els ciutadans i ciutadanes de Girona.

Com a objectius específics el Pla cerca:  

  • Articular i connectar els diferents actors econòmics i socials del territori per tal de crear sinergies de treball i potenciar l’efecte multiplicador dels resultats conjunts.
  • Facilitar la connexió capital-empresa que impulsi projectes empresarials sòlids i capti inversions locals i estrangeres.
  • Millorar les competències i capacitats professionals de la població.
  • Treballar per una ciutat innovadora. Integrar iniciatives orientades a millorar la qualitat de vida a través de l’oferta de serveis i de posar en valor la riquesa cultural i patrimonial de la ciutat amb l’ajuda de la innovació.
  • Posicionar, projectar i popularitzar la marca Girona internacionalment com a destí i origen d’activitat econòmica, amb la implicació del teixit econòmic i tècnic del territori.
  • Impulsar el talent i l’emprenedoria. Detectar i recolzar nous talents i idees empresarials i posar-ho en connexió amb talent local i d’àmbit internacional.
  • Promocionar el treball conjunt entre el capital humà, els emprenedors i els agents econòmics de la ciutat, per tal de potenciar un teixit econòmic diversificat basat en la tecnologia i el coneixement, des d’una òptica integral, sostenible i eficient.