Header: Promoció Econòmica

Promoció Econòmica

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Oberta la convocatòria per sol·licitar ajudes per a les petites empreses i persones autònomes afectades per la COVID-19

L’Ajuntament de Girona destina 120.000 euros al programa (Re)Activem Girona 2021, adreçat a les microempreses i persones professionals autònomes amb una plantilla de fins a 5 treballadors/ores

L’Ajuntament de Girona ha obert la convocatòria per sol·licitar els ajuts (Re)Activem Girona corresponent a l’any 2021, als quals el consistori destina un total de 120.000 euros. Les microempreses i persones professionals autònomes amb una plantilla de fins a 5 treballadors/ores podran sol·licitar les ajudes a partir de demà, dia 2, i fins al 31 de març del 2022. L’objectiu del programa és oferir suport al teixit econòmic local per a la reactivació de totes aquelles iniciatives empresarials que s'han vist afectades pels tancaments obligatoris o per les mesures de reducció de la mobilitat, a conseqüència de les declaracions de l'estat d'alarma per la COVID-19.

Podran sol·licitar els ajuts (Re)Activem Girona les persones professionals autònomes i les microempreses amb domicili fiscal o activitat econòmica al municipi de Girona i que hagin registrat una disminució de la facturació bruta d’un 30% com a mínim durant el període d’abril a desembre del 2020, respecte al mateix període de l’any 2019. Caldrà, a més, que la seva plantilla no hagi superat els 5 treballadors/ores de mitjana al llarg de tot l’any 2020.

“Tots aquests recursos són per ajudar les petites empreses i persones autònomes que han vist com la COVID-19 els reduïa considerablement el negoci, i és la manera com des de l’Ajuntament volem col·laborar amb el nostre teixit productiu davant aquestes circumstàncies tan difícils que hem viscut. La nostra prioritat és el manteniment i la creació d’ocupació i d’empreses, i els 120.000 euros que hi destinem van en aquesta línia”, ha explicat la regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Girona, Glòria Plana Yanes. 

En el cas de les persones professionals autònomes, és necessari que s’hagin donat d’alta al RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) abans de l’1 de gener del 2020; que tinguin una base imposable de l’IRPF de fins a 35.000 euros, i un rendiment net de l’activitat econòmica del 2020 de fins a 20.000 euros. Pel que fa a les microempreses, s’hauran d’haver constituït abans de l’1 de gener del 2020 i tenir un volum de facturació de fins a 1.000.000 d’euros durant l’any 2020.

El règim de concessió de les subvencions és el de concurrència competitiva, i s’atorgaran en funció del percentatge de disminució de la facturació bruta. Cada autònom/a o empresa sol·licitant podrà rebre una quantia màxima de 1.200 euros, que s’hauran de destinar a despeses corrents necessàries per al desenvolupament de l'activitat: quotes del RETA, lloguers, préstecs per activitat, proveïdors, assegurances, serveis bàsics i subministraments i despeses de material higiènic i preventiu contra la COVID-19.

Les persones o organitzacions interessades hauran de presentar una instància mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament de Girona, a través del tràmit específic que s’habilitarà amb aquesta finalitat. Durant el procés, caldrà annexar a la sol·licitud la documentació requerida a la base 12 de les bases reguladores.

Podeu consultar les bases de les convocatòries, els requisits de sol·licitud, i la documentació que cal adjuntar en aquest enllaç al web municipal

Tornar