Header: Promoció Econòmica

Promoció Econòmica

Ruta de navegació

Publicador de continguts

L’Ajuntament de Girona adjudica el subministrament de flors, plantes i materials per a “Girona, Temps de Flors”

Aquest any, l’empresa adjudicatària del contracte ha estat FLORNATURA MEDITERRANEA, SL. i la mostra podrà comptar amb més de 350 espècies vegetals diferents

L’Ajuntament de Girona ha adjudicat el subministrament de flor tallada, planta, material de floristeria i material de jardineria a la mostra floral “Girona, Temps de Flors”. En aquesta edició, l’esdeveniment podrà comptar amb unes 350 espècies vegetals diferents, entre les quals més de 100 tipus de flors i 250 tipus de plantes, com ara lliris, clavells, palmeres, roses, crisantems, bromèlies o orquídies, entre d’altres.

A l’hora d’establir les condicions del contracte, el consistori ha vetllat per la preservació del medi ambient i la protecció de les espècies autòctones. En aquest sentit, quedava prohibida la utilització de plantes d’espècies invasores a la mostra, i la priorització de recipients menys perjudicials per a l’ambient i que no entorpeixin l’estat sanitari i el bon desenvolupament de les flors.

A més, també s’ha tingut en compte el valor dels vegetals. Entre les condicions de subministrament dels materials, hi figuren la qualitat de les flors i plantes, especialment de la part aèria, i l’autenticitat en identitat i puresa. A més, tots els vegetals han d’estar sans, ben formats, prou endurits, i no presentar envelliment ni defectes.

El contracte s’ha adjudicat a l’empresa FLORNATURA MEDITERRANEA, SL. per un import de 250.250 euros (IVA inclòs) i una durada prevista d’un any, prorrogable per les tres edicions següents de la mostra floral de la ciutat.

Tornar