Header: La Caseta. Serveis Educatius

La Caseta. Serveis Educatius

Beques, subvencions i ajuts als centres escolars | La Caseta

Beques, subvencions i ajuts als centres escolars

Ajuts a desplaçaments

Amb la voluntat de facilitar els desplaçaments per la ciutat de Girona a l'alumnat que realitzi activitats pedagògiques, l'Ajuntament de Girona ofereix les següents possibilitats:

Alumnes de fins a 12 anys

Alumnes més grans de 12 anys (per a qualsevol activitat municipal del programa de recursos)

Beca Josep Pallach

L'Ajuntament de Girona i l'Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach de la Universitat de Girona, de comú acord i amb motiu de l'interès mutu pels temes educatius que afecten la ciutat de Girona i per les activitats de formació permanent que s'adrecen al professorat de la ciutat, tenen signat un conveni de col·laboració conjunta i biennal d'una beca per finançar projectes d'innovació educativa relacionats amb la ciutat de Girona i dels quals es vulgui fer una explotació didàctica.

PROJECTES GUANYADORS DE LES ANTERIORS EDICIONS

1a convocatòria - 1991. Peripècies en la ciutat enrevesada. Autors: Pere Cornellà i Quim Cufí

2a convocatòria - 1992. Es declara desert

3a convocatòria - 1993. No es presenta cap projecte

4a convocatòria - 1994. Es declara desert

5a convocatòria - 1996. Somni/realitat invisible. Autor: CEIP Eiximenis

6a convocatòria - 1998. Dicgironari. Autors: Pere Cornellà i Quim Cufí

7a convocatòria - 2000. Una cultura diferent, un món de semblances. Autors: Professorat de l'Escola Pia d'Olot

8a convocatòria - 2002. Ep, mainada! Descobrim Girona!. Autors: Pere Cornellà i Quim Cufí

9a convocatòria - 2004. Josafat. Autors: Marta Orts i Pere Sànchez

10a convocatòria - 2006. Escultura. Autora: Xus Ferrusola

11a convocatòria - 2008. Ventall d'Art. Autora: Carme Garriga

12a convocatòria - 2010. E-Rutes Sostenibles Girona. Autors: Associació Naturalistes de Girona

13a convocatòria - 2012. GeoGirona. Autors: Grup de treball de Ciències de la Terra i el Medi Ambient de l'ICE Josep Pallach UdG

14a convocatòria - 2015. Es declara desert

15a convocatòria - 2016. Girona aprenc, Girona em diverteix. Autors: Equip de professorat de l’Institut Montilivi

16a convocatòria - 2018. Es declara desert

17a convocatòria - 2020. Eduparc Girona. Autors: Khaled Malas, Meritxell Ribas i Olga Malas

18a convocatòria - 2021. Alegria, és festa major. Autors: Gemma Pla Padrós i Marc Daunis Fabregó

19a convocatòria - 2023. Brunissenda de Gironella i Blanca de Santaeugènia. Autors: La Pia Fundació Autònoma del Monestir de Sant Daniel

Per a més informació:
www.girona.cat/becajoseppallach
Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach - www.udg.edu/ice - Tel. 972 418 702.
La Caseta. Serveis educatius - www.girona.cat/caseta - Tel. 972 221 866.

Beca Joaquim Franch

El Consell Municipal d’Educació de Girona (CEM) organitza la convocatòria de la Beca Joaquim Franch que té com a finalitat promoure i incentivar el desenvolupament de projectes i iniciatives que promoguin la cohesió social i el compromís educatiu amb la ciutat de Girona.

Els projectes poden orientar-se al foment del treball en educació en valors, educació per a la ciutadania, etc, i en innovació pedagògica (tant a nivell de continguts com de metodologia), i poden referir-se a accions puntuals o de llarga durada.

Es valoren especialment aquells projectes que tenen en compte i integrin:

  • El treball en xarxa i la transversalitat de l’acció educativa: per exemple experiències d’aprenentatge-servei, de treball cooperatiu, etc.  
  • L’adequació al Projecte Educatiu de Ciutat de Girona i del propi centre educatiu o entitat.  
  • La capacitat innovadora, tant pel que fa a continguts com a metodologia de treball.

Per a més informació: Bases i projectes becats
Secreteria Tècnica del CEM - Tel. 972- 20 81 20 - cem@ajgirona.cat - www.girona.cat/cem

Premis per a treballs de recerca d'estudiants de batxillerat

 

Ajuts als centres educatius per a la igualtat d'oportunitats

L'Ajuntament ofereix aquesta convocatòria d'ajuts amb la ferma voluntat de contribuir i donar suport als centres educatius públics perquè puguin continuar desenvolupant la seva tasca treballant per la millora de la qualitat i la igualtat educativa.

Per a més informació: Convocatòria d'ajuts per a la igualtat d'oportunitats

Ajuts als centres educatius per al foment i promoció de l'esport escolar

L'objectiu de la convocatòria és fomentar el desenvolupament d’activitats esportives fora de l’horari lectiu (extraescolars) en les instal·lacions dels centres educatius durant el curs, amb l’objectiu de fomentar l’esport escolar i afavorir, fonamentalment, la iniciació a l’esport com un mitjà per millorar l’educació integral.

En casos puntuals i degudament justificats s’acceptarà que aquesta activitat no es porti a terme en les instal·lacions dels centres escolars.

Els ajuts es concedeixen en règim de publicitat i concurrència competitiva, tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, i són lliurament revocables i reduïts en tot moment per les causes previstes en la legislació vigent.

Per a més informació: Convocatòria d'ajuts per al foment i promoció de l'esport escolar