Header: La Caseta. Serveis Educatius

La Caseta. Serveis Educatius

Ruta de navegació

Publicacions | La Caseta

Publicacions

La Caseta disposa de diferents publicacions per a docents i ciutadania en general per aprofundir en el coneixement de diversos temes relacionats amb la història, el patrimoni i el funcionament de la ciutat de Girona.

Publicacions: Itineraris | La Caseta. Serveis educatius

Itineraris

La col·lecció "Girona, itineraris" pretén donar a conèixer el medi natural i urbà de la ciutat a partir d'una sèrie d'activitats com ara un passeig, un conte, un joc. La proposta inclou itineraris per espais naturals de la ciutat o bé recorreguts que mostren els seus diversos aspectes històrics, econòmics o socials. Estan destinats tant als escolars, que els poden realitzar de la mà del professorat, com als ciutadans, que poden fer-los individualment, amb la família, associacions d'esplai, associacions de veïns, etc.