Header: La Caseta. Serveis Educatius

La Caseta. Serveis Educatius

Ruta de navegació

Taula de Coordinació dels Recursos Educatius | Caseta

Taula de Coordinació dels Recursos Educatius de Girona

El concepte de ciutat educadora sorgeix del convenciment que la ciutat és educativa pel sol fet de ser ciutat, és font d'educació en ella mateixa, des de múltiples esferes i per a tots els seus habitants.

Aquesta intencionalitat educadora en tots els àmbits i per a tota la ciutadania implica una coordinació i un treball transversal per part de les administracions, serveis i entitats de la ciutat. Aquest treball és bàsic per donar sentit a les actuacions que incorporen l'educació com un procés que es dóna al llarg de tota la vida.

Amb aquesta voluntat l’any 2008 l’Ajuntament de Girona va crear la Taula de Coordinació de Recursos Educatius, una plataforma de treball on s’incorporen administracions, serveis municipals i entitats que realitzen activitats educatives adreçades tant als centres educatius com a la ciutadania. La voluntat de la Taula és propiciar, facilitar i crear sinergies i promoure els valors de la Ciutat Educadora.

En el marc de la Setmana de Ciutat Educadora els Serveis i Entitats de la Taula de Coordinació de Recursos Educatius presenten activitats a la ciutadania que podeu consultar al següent mapa.