Header: La Caseta. Serveis Educatius

La Caseta. Serveis Educatius

Condicions de participació al Programa de Recursos Educatius | La Caseta

Condicions de participació al Programa de Recursos Educatius

Activitats adreçades als centres d'ensenyament

Per participar adequadament a les activitats proposades al Programa de Recursos educatius de l'Ajuntament de Girona, s'han de complir les següents condicions:

Condicions generals

Per participar adequadament a les activitats proposades al Programa de Recursos educatius de l’Ajuntament de Girona, s’han de complir les següents condicions generals.

 1. Sol·licitar o inscriure's a l'activitat de la forma en què s'especifica a cada una d'elles, respectant els terminis, especialment d’inscripcions i pagament d’activitats, establerts i aportant totes les dades requerides.
 2. La participació en qualsevol activitat d'aquest programa implica l'acceptació de la difusió pública de reportatges genèrics o imatges col·lectives captades en el moment de l'activitat. Si, per qualsevol motiu, el centre considera que no és procedent, caldrà que ho comuniqui prèviament a l’organitzador de l’activitat.
 3. Incloure les activitats del programa en el pla anual de centre i, per tant, dur-les a aprovació del Consell Escolar de Centre.
 4. Garantir la preparació prèvia i l'aprofitament posterior de l'activitat.
 5. Procurar que el professorat que acompanyarà l'alumnat sigui el mateix que hagi preparat l'activitat a classe i que l'hagi sol·licitat.
 6. Es demana una puntualitat màxima a l'hora d'iniciar l'activitat.
 7. Els desplaçaments fins al lloc de realització de les activitats van a càrrec dels centres, excepte en aquelles activitats on s'especifiqui el contrari.

Condicions específiques per a les següents activitats

Itineraris i visites a serveis ciutadans, Anem a Girona, hort a l’escola, cuineta eixerida, cubellets i cubellots i la vida als calls:

 1. En cas que, per qualsevol motiu per part del centre, s'hagi d'anul·lar l'activitat, cal avisar a la La Caseta – Serveis educatius (tel. 972 221 866) amb 24 hores d'antelació.
 2. En cas que el centre no es presenti a fer l’activitat o bé l’anul·li amb menys de 24 hores d’antelació, el centre haurà d’abonar la quantitat de 30 € en concepte de les despeses que origina la reserva d’una activitat.
 3. Dos professors (o acompanyants) per grup, com a mínim, estaran presents i es responsabilitzaran de l'actitud dels alumnes durant l'activitat.
 4. Contestar i retornar l'enquesta d'avaluació que els arribarà al centre per correu electrònic des de la La Caseta – Serveis educatius el dia posterior a la realització de l'activitat.
 5. En el cas de les activitats del programa INDIKA, subvencionades per la Diputació de Girona, complir amb els requisits sol·licitats.
 6. Les activitats que requereixin pagament, cal fer el pagament de l’activitat, mitjançant ingrés bancari i amb un mínim de 72 hores d’antelació, a nom del centre educatiu.
 7. En el cas que la sol·licitud la realitzin entitats que reserven activitats per a centres educatius de fora de la ciutat de Girona cal que consultin les condicions específiques amb la Caseta-Serveis Educatius.