Header: Educació

Educació

Ruta de navegació

Girona, Ciutat d'Acollida | Educació

Girona, Ciutat d'Acollida

Oferta d’activitats per parlar de l’Exili, el Refugi i l’Acollida

Relació de materials i activitats relacionades amb migració, exili, refugi, acollida, guerra, pau... 

En aquest recull s'inclouen activitats del Programa de Recursos Educatius del curs 2022-2023, format a partir de totes les entitats de la Taula de Recursos Educatius de la ciutat de Girona.

Hi trobareu els materials adreçats als centres educatius i a la ciutadania.

Materials adreçats als centres educatius Activitats adreçades a la ciutadania