Header: Serveis socials

Serveis socials

Ruta de navegació

Espai d'acollida a les persones nouvingudes | Drets Socials

Espai d'acollida a les persones nouvingudes

Girona ha estat sempre una ciutat acollidora. Actualment, a Girona hi viuen ciutadans dels cinc continents, que representen cultures i maneres d’entendre el món diferents. Girona reconeix aquesta diversitat com una riquesa i una oportunitat.

A data 31 de desembre de 2015, a Girona constava una població total de 97.907, d'aquest total, 20.603 són ciutadans de nacionalitat no espanyola.

Aquesta diversitat fa que s'entengui imprescindible i molt important oferir aquell qui acaba d'arribar la informació que necessita i l'acompanyament que pugui requerir mentre se situa i fa seva la ciutat.

En aquest espai trobareu enllaços i les informacions més bàsiques per poder viure, conviure i gaudir de la ciutat.


US PODEM AJUDAR
Si el que busqueu és un ASSESSORAMENT o un ACOMPANYAMENT per a fer tots aquests tràmits, ADRECEU-VOS ALS SERVEIS SOCIALS DE LA CIUTAT.

Des dels Equips Bàsics d'Atenció Social, us informaran i us orientaran i si cal us acompanyaran en aquest itinerari i/o procés personal i familiar de coneixement de la ciutat.

Cal adreçar-se a un dels set equips de SBAS que correspongui en funció de la zona on es resideix1, demanant cita prèvia (veure adreces i telèfons).

1Poseu l'adreça on esteu empadronats al plànol per consultar la zona que us pertoca.

Certificat d'acollida | Drets Socials

Certificat d'acollida

Més informació a:

La Generalitat de Catalunya ofereix els següents webs informatius:

El certificat d’acollida l’han d’obtenir tant, els homes com les dones, és un document individual.