Header: Serveis socials

Serveis socials

Ruta de navegació

Plans comunitaris (part 1) | Drets socials

Plans comunitaris

Els plans comunitaris es nodreixen de la vida veïnal als barris, i d’entendre que les comunitats formen malles de relacions socials bàsiques, amb interaccions com la solidaritat, la reciprocitat, i la participació ciutadana, que impregnen la vida quotidiana.

Els plans aporten una base de treball conjunt entre veïnes/es, entitats i grups, i serveis públics, per a compartir i contribuir a construir, des de l’acció col·lectiva, uns barris amb millors condicions de vida, i apostant per a una societat més oberta i diversa, en defensa dels drets de totes les persones i col·lectius que hi viuen.

Què són els plans comunitaris

Els plans som una plataforma col·lectiva de treball conjunt en els barris de la ciutat, amb una identitat i un objectiu comú, de poder contribuir a l’enfortiment i millora de la qualitat de vida de la pròpia comunitat.

Plans comunitaris (part 2) | Drets socials

Una Plataforma de treball conjunt

Els Plans Comunitaris som una plataforma de treball conjunt formada per veïns/es del teixit associatiu i col·lectius, les entitats socials del tercer sector, i els diferents serveis públics, que compartim l’objectiu col·lectiu de poder contribuir a l’enfortiment i la millora de qualitat de vida de la pròpia comunitat.

Una identitat comuna

Una identitat comuna en compartir objectius, impulsar projectes propis, i maneres de fer col·lectives, des del compromís que aporta el treball des del vincle en les persones i els barris.

  • Els plans tenim una identitat comuna basada en el procés de compartir mirades, tant en l’anàlisi crítica com a l'hora de ser propositiva, i en la realització d’accions col·lectives, des de la base que dóna la diversitat i pluralitat dels que hi formem part. 
  • És un espai per aprendre a treballar en equip, dissenyant projectes comuns, i alhora posant-los a la pràctica, des de la proximitat i vincle que dóna el fet de formar part d’un mateix barri/s de la ciutat. 
  • I també és una plataforma d’anàlisi global, que posa en el centre les necessitats i interessos en les persones que viuen en els barris, aportant una mirada proactiva, que permeti elevar propostes de millora que transcendeixen les dimensions del mateix pla, com per exemple, la millora de la connectivitat i inclusió a la resta de la ciutat.  

Un altaveu per fer visible

Un altaveu per fer visible la riquesa i diversitat de la vida social dels barris de la ciutat. 

  • Els plans comunitaris ens permeten fer visible la riquesa de poder compartir aquest coneixement comú que dóna la proximitat, i la interacció que aporta la vida en els barris. 
  • I també, si cal, poder ser canal i altaveu col·lectiu, aportant els mitjans  per promoure la visibilitat i presència de totes les persones i col·lectius, que com a veïns/es formen part dels barris de la ciutat, i especialment les més afectades per les situacions de desigualtat social.

Una història col·lectiva en acció comunitària

Una història col·lectiva en acció comunitària, oberta al present i al futur

  • Som iniciatives que tenen una llarga trajectòria a la ciutat de Girona, algunes de més de 20 anys, i alhora som també organitzacions dinàmiques i obertes a la participació social, basades amb la voluntat d’anar sumant, en la millora de qualitat de vida i la cohesió social dels barris.
  • I des de la singularitat que aporta l’acció comunitària, que es basa en acompanyar per enfortir els vincles socials, i activar les relacions socials de cooperació i d’apoderament.

Un repte per ser el màxim d’eficients

El model Girona de Plans és també una aposta perquè esdevinguin “Pla de plans”, amb la idea que els Plans també han de ser organitzacions eficients per vetllar en l’optimització dels recursos públics, amb el repte d’impulsar aquell treball integral necessari que permeti sumar esforços per multiplicar resultats.