Header: Drets Socials

Drets Socials

Servei d'Informació i d'Atenció a les Dones (SIAD) | Drets Socials

Servei d'Informació i d'Atenció a les Dones (SIAD)

L’equip està format per una dinamitzadora, una psicòloga, un psicòleg, un tècnic de suport en gènere, una auxiliar administrativa i una advocada. Inclouen els serveis:

a) Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)

El SIAD és un servei específic per a les dones de Girona i un espai de relació, que ofereix informació, orientació i assessorament des d’una perspectiva de gènere i facilita l’accés als recursos de la ciutat, especialment en aspectes relacionats amb la violència masclista. Treballa en col·laboració amb diferents serveis de la ciutat per promoure la igualtat. Impulsa la participació de les dones a la vida pública de la ciutat. Contribueix que totes les dones puguin millorar en autonomia i condicions de vida. Ofereix:

  • Assessorament i atenció psicològica especialitzada en violència de gènere
  • Assessorament i orientació jurídica
  • Informació sobre els recursos, equipaments, associacions i activitats d’interès que es fan a la ciutat per a les dones
  • Suport a la coordinació de les associacions de dones i per a la igualtat de la ciutat
  • Assessorament en igualtat de gènere i suport a programes i plans d’igualtat

b) Servei d’Intervenció Especialitzada en el Tractament de la Violència de Gènere

Els dos psicòlegs atenen les dones víctimes de violència de gènere i els seus fills i els ajuden a superar les seqüeles de la violència i a viure de forma autònoma.

NO ESPERIS MÉS I TRUCA’NS, ET PODEM AJUDAR
Davant la violència masclista, l’assetjament i la discriminació

DEFENSA ELS TEUS DRETS

SIAD Girona

972 222 478

Atenció a les Dones 24h

900 900 120

 

L'Equip garanteix el dret a la intimitat, a la confidencialitat i a la seguretat personal de la dona i els menors atesos al servei. El servei és públic i gratuït.

Servei d'Informació i d'Atenció a les Dones (SIAD) | Drets Socials

SIAD
Servei d'Informació i d'Atenció a les Dones

Adreça:
C. Joan Reglà, 16
17003 - GIRONA

Telèfon:
972 222 478

A/e:
siad@ajgirona.cat

Horari:
De dilluns a divendres de 9 a 15 h
Tardes amb cita prèvia

Web:
www.girona.cat/siad
www.girona.cat/beca8m
www.girona.cat/igualtatgenere
www.girona.cat/25denovembre