Header: Serveis socials

Serveis socials

Ruta de navegació

Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència en situació de risc (EAIA) | Drets Socials

Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència en situació de risc (EAIA)

L'EAIA és un servei social especialitzat d’atenció a la infància i l'adolescència en situació de risc o de desemparament i a les seves famílies. Aquest servei es presta des d’un equip multiprofessional i amb funcionament interdisciplinari format per professionals de la psicologia, el treball social, la pedagogia i l’educació social.

Objectiu

Aquest servei té com a objectius la prevenció, el diagnòstic i el seguiment dels infants en risc de desemparament o en situació de desemparament i de llurs famílies.

Funcions

  • Assessorar i col·laborar amb els Serveis Bàsics d’Atenció Social sobre temes relacionats amb infància en risc social.
  • Col·laborar i participar en el disseny de programes preventius comunitaris amb els Serveis Socials Bàsics i altres agents del sistema en actuacions preventives en situacions de risc i de desemparament.
  • Col·laborar amb la resta d’agents del sistema amb l’objectiu de millorar la coordinació de les actuacions de tots els implicats en un mateix cas.
  • Elaborar un estudi diagnòstic dels casos derivats pels Serveis Socials Bàsics, DGAIA (Direcció General d’Atenció a la Infància) o d’altres agents de la xarxa especialitzada.
  • Fer el seguiment dels casos amb mesura administrativa o expedient de risc.

116 111

Infància Respon

 

Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència en situació de risc (EAIA) | Drets Socials

EAIA
Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència en situació de risc

Adreça:
C. Banyoles, 17
17004 GIRONA

Telèfon:
972 206 900

A/e:
eaiamunicipal@ajgirona.cat