Header: Drets Socials

Drets Socials

Ruta de navegació

Visor: Drets Socials

Porta d'Entrada | Drets socials

Drets Socials

Servei Porta d'Entrada
de l'Ajuntament de Girona:

L'accés fàcil als serveis d'atenció social

972 419 404 
serveissocials@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/ssocials

Horari:
De dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 h