Header: Drets Socials

Drets Socials

Ruta de navegació

Visor: Drets Socials

8 de març

Dones que fan treballs de cures i de la llar

A Girona ens cuidem

Enquesta per a la creació del mapa de seguretat en clau de gènere

Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)

Servei Municipal de Teleassistènca

Demana suport

Projecte “Primers contractes”

La Sopa