Header: Ciutat que cuida

Ciutat que cuida

Ruta de navegació

Estudi sobre les Dones que fan treball de cures i de la llar | A Girona ens cuidem

Estudi de recerca

Dones que fan treball de cures i de la llar. Desigualtats i violències

Aquest projecte sorgeix d’una demanda per part de l’Ajuntament de Girona, concretament de les tècniques responsables de les polítiques públiques de serveis socials, atenció a l’autonomia i la dependència, acollida i immigració, polítiques d’igualtat i cooperació, amb la finalitat de fer un diagnòstic de la situació de les dones no familiars que fan treball de cures i de la llar a la ciutat.

La recerca està enfocada a aquest col·lectiu a causa de les condicions d’invisibilitat i vulnerabilitat en què es troba, tant en el vessant laboral com en altres situacions de desigualtat i formes diverses de violències masclistes. Al mateix temps, pretén afegir-hi el valor de la feina que realitza i no és reconeguda socialment, és a dir, la importància de les cures per al manteniment de la vida, un fet que s’ha fet especialment imprescindible durant la pandèmia de la covid-19.

Finalitat del projecte de recerca

  • Partir de les veus, les narracions i les experiències de les dones que es dediquen a la cura d’altres persones com a forma de treball. Recollir les seves necessitats, els seus recursos i les seves propostes per a l’acció.
  • Respondre als interrogants bàsics, entenent que són aquelles preguntes de sentit comú que ens han de permetre conèixer la realitat i, en funció d’aquest coneixement, afinar els instruments per intervenir-hi.
  • Compartir coneixements i perspectives, a través del diàleg interdisciplinari, de la col·laboració entre les institucions locals i el món acadèmic, i escoltant tant les entitats que operen en el territori com les persones que hi viuen.
  • Generar un projecte de recerca acció que pugui donar lloc a espais estables de treball, trobada i intervenció en què les dones cuidadores en siguin les protagonistes, i que tingui continuïtat més enllà de l’objectiu de la recerca.

Objectius de l'estudi de recerca

  • Presentació d’algunes dades sobre la situació sociodemogràfica i laboral de les dones que treballen en les cures a la ciutat de Girona.
  • Estudiar quines són les funcions, les condicions laborals i els impactes de l’activitat de cura en la vida personal, familiar i comunitària d’aquestes dones (salut, reconeixement social, aspectes afectius i relacionals, suport familiar), tot posant especial èmfasi en les situacions de violències sexuals i de gènere interseccionals que es manifesten en el marc d’aquestes relacions (assetjament sexual, racisme, classisme, estigmatització i relacions d’abús de poder relacionat amb la seva condició de ser dona).
  • Conèixer les dimensions de la cura/autocura a partir de les pràctiques que realitzen aquestes dones.
  • Facilitar sinergies i connexions en xarxa a les dones que treballen en les cures, de manera que es pugui crear algun grup motor que vetlli pels drets i la pròpia autocura d’aquestes dones.
  • Elaborar propostes d’actuació que permetin fonamentar futures polítiques locals de suport a les persones cuidadores, posant èmfasi en les situacions de violència, així com en l’atenció a les persones dependents.