Header: Ciutat que cuida

Ciutat que cuida

Ruta de navegació

Accions | A Girona ens cuidem

Accions

Per a la millora de les condicions de treball de la llar i la cura

1) Accions per a la millora de les condicions de treball de la llar i la cura

 • Presentació de l'estudi de recerca "Dones que fan treballs de cures i de la llar. Desigualtats i violències
  Estudi del Grup de Recerca Envelliment, Cultura i Salut de la Universitat de Girona i audiovisuals de sensibilització sobre la situació de les treballadores de la llar i la cura.
  Presentació l'11 de maig de 2022
 • Accions per cuidar les cuidadores
  Continuïtat del treball de suport i acompanyament a treballadores en col·laboració amb entitats de la ciutat. 
 • Accions formatives
  Accions formatives per a treballadores de la llar i la cura, familiars i no familiars. Formació en monitoratge per a joves i dones en situació d’inserció laboral.
 • Xerrades informatives
  Xerrades informatives per a famílies ocupadores, “Cuida a qui et cuida” campanya amb la Generalitat de Catalunya, sobre formes de regularitzar la situació de les treballadores de la llar.
 • Projecte Primers Contractes
  Continuïtat i derivació al projecte Primers Contractes (amb Creu Roja) per acompanyar treballadores i famílies.

2) Accions per alliberar temps i facilitar la cura d'infants de 2 a 12 anys

 • Programa Temps per Cures per famílies i infants de 0 a 12.
  - Consolidar el dret a les cures de les nenes i els nens.
  - Alliberar temps per a les famílies, especialment per a les dones

  Creació d’un Punt de Canguratge de Barri com amb una prova pilot a Santa Eugènia i Sant Narcís.
  Creació d’una bossa d’hores de canguratge a mida i itinerant, per acollir infants en activitats adreçades a les mares.

3) Accions d'acompanyament a situacions de necessitat de cura al llarg de la vida

 • Recerca sobre el SIAD
  Amb motiu dels 20 anys del Servei d'Atenció a les Dones de Girona  es farà un estudi que permeti recollir el bagatge i coneixements acumulats per part d’aquest servei, així com analitzar l’impacte social assolit a través de les seves intervencions. 

4) Accions d'acompanyament a persones grans, dependències i famílies

 • Projecte "Com es troba"
  El projecte consisteix en la realització d’entrevistes a les persones grans (+ de 75 anys) que viuen soles amb l’objectiu principal de la prevenció.

5) Activitats de sensibilització

6) Accions als barris per facilitar abordatge comunitari del treball de cura