Header: Serveis socials

Serveis socials

Ruta de navegació

Plans comunitaris (com treballem) | Drets socials

Plans comunitaris

Com es treballa

  • Treballem des de la proximitat i la dimensió més humana que aporten els barris de la ciutat. Els plans tenen una delimitació geogràfica concreta.
  • Com a plataformes estem oberts a la participació de tots els veïns/es, grups i entitats que vulguin incorporar-se al projecte comú, per a construir entre tots/es “respostes col·lectives als problemes col·lectius”. 
  • Disposem d’una estructura organitzativa pròpia, que inclou espais de trobada i de treball conjunt, que es fonamenten amb la comunicació basada a generar diàleg, debats, i sumar de des de la diversitat de mirades, buscant complicitats i compromisos que nodreixin el projecte comú, enfortint el treball cooperatiu i d’equip. 
  • Generem processos de coproducció sumant des de la diversitat de coneixements i experteses. Treballant des del respecte, la inclusivitat i el protagonisme dels propis participants, i alhora sent conscients que és important vetllar per la igualtat de posicions, des de la mirada que aporta la interseccionalitat. 
  • Cada Pla disposa també d’uns equips professionals que tenen la missió d’acompanyar, donar suport i facilitar aquests processos comunitaris. Poder aportar aquella formació i capacitació que enforteixi el propi teixit social. I alhora també impulsar el treball en xarxa entre els serveis, per a facilitar l’alineament del conjunt dels actors socials competents.