Header: School Chance Girona

School Chance Girona

Ruta de navegació

Butlletins | School Chance Girona

Butlletins

El butlletí del projecte europeu School Chance troba maneres innovadores per fomentar la mobilitat sostenible i autònoma d’escoles. Per subscrivir-vosn heu d'enviar un correu electrònic a schoolchance@ajgirona.cat

Tractament de dades personals

La subscripció a butlletins i serveis d’informació suposa el consentiment per a tractar les vostres dades personals en la tramesa d’informació. No s’utilitzaran per a finalitats diferents ni es cediran a tercers sense el vostre consentiment excepte que una norma legal ho autoritzi. L’Ajuntament de Girona, com a Responsable del Tractament, només els conservarà mentre la vostra subscripció sigui activa.

Podreu donar-vos de BAIXA i exercir els vostres drets (accés, rectificació o supressió, limitació del tractament, oposició i, si és el cas, portabilitat) mitjançant aquesta adreça de correu schoolchance@ajgirona.cat

Més informació a www.girona.cat/dadespersonals