Header: School Chance Girona

School Chance Girona

Ruta de navegació

Projecte europeu School Chance a Girona

Projecte europeu School Chance a Girona

School Chance és una gran oportunitat per a la ciutat perquè permet incorporar i implantar bones pràctiques pioneres a Europa en matèria de mobilitat escolar.

El Pla de mobilitat urbana de Girona aprovat el desembre del 2014 disposa de 10 línies estratègiques, quatre de les quals incideixen directament en la promoció de la mobilitat escolar sostenible i segura:

  1. Afavorir els desplaçaments a peu, fent els itineraris i espais d’estada amples, còmodes, atractius, segurs, adaptats i àpids a totes les necessitats de les persones.
  2. Dotar a la ciutat de les infraestructures per a circulació i estacionament segurs en bicicleta sense detriment d’altres modes de mobilitat sostenible.
  3. Garantir la fiabilitat, velocitat, confortabilitat i una cobertura i freqüència del transport públic que constitueixi una alternativa “guanyadora” al vehicle privat.
  4. Mesurar i donar a conèixer i conscienciar a la ciutadania de la despesa energètica i l’impacte ambiental que provoquem quan ens movem especialment en la salut pública i el canvi climàtic.
  5. De les accions previstes dins d’aquestes mesures que contribueixen a la mobilitat sostenible i segura es pot destacar el “Pla de camins segurs a les escoles”.

Amb School Chance l’Ajuntament de Girona podrà incorporar aquelles bones pràctiques aportades pel conjunt dels socis del projecte i així millorar d’una manera directa la implementació de les mesures proposades pel Pla de Mobilitat urbana. A la vegada que se’n podrà beneficiar en la seva implantació dels fons FEDER del Programa Operacional Regional.

Enquestes

Durant la primera fase del projecte (2017-2019), s’han fet dues campanyes d’enquestes a alumnes, mestres i famílies catalanes per conèixer els seus hàbits en relació amb la mobilitat escolar.

  • La primera campanya d’enquestes es va dur a terme l’any 2018 a 20 centres educatius de Catalunya amb 3.902 alumnes enquestats/ades dels quals es van extreure 2.464 respostes (63 % de participació). 

     

  • La segona campanya d’enquestes es va fer l’any 2019 a 20 centres educatius de Catalunya amb 3.902 alumnes enquestats/ades (amb un 63 % de participació) i 1.567 treballadors/ores (amb un 49 % de participació).